Formand Kurt Verner

Formand   Tlf.: 6531 7560       

Kurt Verner        

Mail.: kurtverner@yahoo.dk

Næstformand   Tlf.: 3020 9411

Arne C. Petersen

Mail.: arnecpetersen@gmail.com

Kasserer  Tlf.: 4126 1121

Charlotte Jørgensen

Mail.: snedkerboet@gmail.com

Sekretær   Tlf.: 6531 5550

Erik Dyrskov Rasmussen 

Mail.: erikdyrskov@gmail.com

  Best. Medlem      

      Henry Schmidt  Tlf.: 2252 8398    

  Mail.: v-iras@hotmail.com

Best. Medlem     

Jørgen Frank Rasmussen   Tlf.: 4080 2625

Mail.: rasmus49@live.dk

Best. Medlem     

 Kurt Klein Taanquist  Tlf.: 4016 3571

  Mail.: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

(Indtrådt efter Ebbe Rasmussen, der gik fra borde den 8/6 2018)

 

      SUPPLEANTER

      

1. Per Petersen   Tlf.: 2532 8311

Mail.: deresbager@gmail.com

2. Glenn Bartels   Tlf.: 4245 9940

Mail.: GlennJanebartels@hotmail.com

  

 

    STUEN

Tlf.: 6530 1576

   Banjemester  Knud Geisler Tlf.: 6049 2747

Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen Tlf.: 4040 6119

Mail: jrgenleif@gmail.com

Assisterende Banjemester/Kvartermester   Henning Carlsen  Tlf.: 5046 4135

Mail.: hc2575@yahoo.dk

 

 

   BLADREDAKTION

      Ansvarshavende redaktør

    Kurt Verner   Tlf.: 6531 7560

    Mail.: kurtverner@yahoo.dk

Redaktør

Glenn Bartels   Tlf.: 4245 9940  

Mail.: GlennJanebartels@hotmail.com

Redaktør hjemmesiden

Eivind Rasmussen   Tlf. 7255 3824

Mail.: eivind.rasmussen@mail.dk

 

 

 Æresformand:

Børge Ferning

 

 

  

Justering i besætning og funktion indtil efter næste generalforsamling:

Jørgen Frank Rasmussen er bevilget orlov fra formandsposten i grafisk udvalg og her erstattet af Kurt Klein Taanquist.

Glenn Bartels stopper som redaktør af medlemsbladet med udgangen af 2018, og funktionen overtages itv. af medlemmerne i grafisk udvalg, hvor vi vil udgøre et redaktionsudvalg.

Henry Schmidt er stoppet som formand for koret, og den organisatoriske ledelse af koret er overtaget af Karsten Berthelsen - og den musikalske del forestås af Jørgen Skov og Erik Sørensen.