Ændring af udvalg! Se nyt menupunkt: "Udvalg Aug-2018"

 

Marinejubilarer 2018

50 Erik Sørensen

50 Ebbe Rasmussen

50 Finn Staal Andersen

50 Kurt Mortensen

50 Ole Madsen

50 Knud Mortensen

50 Kristian Sørensen

50 Heinrich Hammersholt Petersen

50 Torben Nedergaard

50 Niels Sørensen

50 Leif Black

50 Leif Toftegaard Pedersen

60 Jørgen Christiansen

60 Sigfred Grundahl

60 Bent Pedersen

60 Kurt Grønvall Pelck

65 Flemmert Demant Danielsen

 

Bestyrelsen ønsker hjertelig tillykke med indkaldelse til jubilæet i søværnet. Hvert år i august, normalt den søndag der ligger nærmest den 29 august, arrangerer Danmarks Marineforening på vegne af søværnet et jubilar stævne på Holmen. Det er en oplevelse man ikke skal snyde sig selv for. Nyborg Marineforening har tradition for at arrangere fælles transport for jubilarerne  og håndtere de praktiske foranstaltninger i forbindelse med stævnet. I modtager i god tid inden stævnet en skriftlig invitation, der indeholder pris, tilmeldingsvejledning, program, og praktiske anvisninger. Vi  håber, at I har lyst til at være med. Ved tilmelding modtager I inden stævnet det relevante jubilæumstegn. Hvis deltagelse ikke er mulig, kan tegnet bestilles i stuen. 

Bestyrelsen

 

 

Foreningsjubilarer 2018

25 års jubilæum:

Per Egon Jensen

Erik Horn

Finn Moltke Kristensen

Preben Madsen

40 års jubilæum:

Knud Ernst Holmgaard

Kurt Verner

Arne Rosenvold

Willy Petersen

 

 

Bestyrelsen ønsker hjertelig tillykke med både 25- og 40 års medlemskab af Marineforeningen, hvor jubilarerne blev højtideligt fejret ved Nytårsparolen og hvor jubilarerne fik tildelt deres 25- og 40 års diplomer.

 

Runde fødselsdage 2018

22-01

Tommy Thorsholt Jacobsen

50

25-07

Jan Skov Sveistrup

60

04-01

Jens Brüner Riget Nielsen

60

10-10

Carsten Bernhard Olsen

60

12-07

Kim Jensen

60

26-01

Søren Weis

60

02-10

Knud Mortensen

70

30-12

Finn Staal Andersen

70

10-12

Kurt Mortensen

70

23-07

Børge Gunnar Danielsen

70

04-07

Bent Møller Lohmann

70

20-03

Ole Krogh Jensen

70

11-04

Niels Christian Rantzau Nielsen

70

05-05

Tonni Harder

70

17-06

Heine Ulrik Jensen

70

04-04

Erik Henning Lundstrøm

70

27-10

Flemming Colding

 75

03-04

Erik Horn

 75

03-02

Karl Georg Hansen 

 75

04-02 

Erik Dyrskov Rasmussen 

 75

02-10 

Ove Wittendorff 

 75

23-02 

John Reenberg-Jensen

 75

14-08 

Per Nyegaard Olesen 

 75

15-04 

Ernst Pedersen 

 75

19-01 

Jørgen Hanfgarn Jørgensen 

 75

03-02 

Kurt Verner 

 75

02-08 

Knud Egeløkke Langkilde 

 80

23-12 

Karl-Erik Dalsgaard Sørensen 

 80

18-10 

Frits Blidegn 

 80

06-06 

Ole Hornsyld 

 80

25-07 

Kurt Grønvall Pelck 

 80

16-04 

Sigfred Grundahl 

 80

13-06 

Jørgen Hansen 

 80

13-10 

Ole Viggo Olsen 

 80 

03-07 

Jens Peter Nielsen 

 85

17-11 

Allan Erik Petersen 

 90

31-12 

Otto Willy Lundeman 

 90