Ændring af udvalg

 

Kurt Verner er, som formand, udtrådt af rejseudvalget og erstattet af Kurt Taanquist og Per Pedersen erstatter Charlotte Jørgensen som formand for forplejningsudvalget.

Svend Nielsen er indtrådt i historisk udvalg.

Per Nygaard Olesen er indtrådt i aktivitetsudvalget.

 

 

 

 

 

Marinejubilarer 2017

 

40 Allan Borgwardt Schmidt       

40 Frank Jensen

40 Per Thorhauge-Andersen       

40 Ole Jensen

50 Sejr Petersen

50 Bent Mühring

50 Allan Skou Pedersen

50 Karl Georg Hansen

50 Finn Bonde Jensen

50 Thorlak S. D. Andreasen

50 Mogens Larsen

50 Steen Ole Boje Jensen

60 Rikard Dinesen

60 Fritz Bonde

60 Orla Poul Jensen

60 Arne Rosenvold

50 Vagn Chr. Junkuhn

60 Ole Verner Jensen

60 Erik Pawsø

60 Rikard Dinesen

60 Fritz Bonde

60 Orla Poul Jensen

60 Arne Rosenvold

65 Gunner Vilhelm Tams Persson

65 Jens Peter Nielsen

65 Kai Egon Bøg

 

Bestyrelsen ønsker hjertelig tillykke med indkaldelses jubilæet til søværnet. Hvert år i august, normalt den søndag der ligger nærmest den 29 august, arrangerer Danmarks Marineforening på vegne af søværnet et jubilar stævne på Holmen. Det er en oplevelse man ikke skal snyde sig selv for. Nyborg Marineforening har tradition for at arrangere fælles transport for jubilarerne  og håndtere de praktiske foranstaltninger i forbindelse med stævnet. I modtager i god tid inden stævnet en skriftlig invitation, der indeholder pris, tilmeldingsvejledning, program, og praktiske anvisninger. Vi  håber, at i har lyst til at være med. Ved tilmelding modtager i inden stævnet det relevante jubilæumstegn. Hvis deltagelse ikke er mulig, kan tegnet bestilles i stuen. 

Bestyrelsen

 

 

Foreningsjubilarer 2017

 

Hans Haug Pedersen

Egon Poulsen

Axel Bülov Johansen

Ib Kruse

Vagn Petersen

Ejvind Fredslund Kjeldsen

Jørgen Gräs

Rolf Henning Mortensen

Søren Oest JAcobsen

Micael Royal Petersen

Jørgen Royal Petersen

 

Bestyrelsen ønsker hjertelig tillykke med 25 års medlemskab af Marineforeningen. Som en del af jubilæet overrækkes et 25 års tegn med diplom. Dette finder altid sted i forbindelse med et arrangement,  hvor vi er i uniform, således at det kan foregå lidt højtideligt og i en kreds af medlemmer og i godt socialt selskab. Vi håber derfor, at i har mulighed for at deltage i nytårsparolen lørdag den 07 jan Kl. 1000 – 1145. Deltagelse i selve nytårsparolen er gratis, men det er hyggeligt at deltage i den efterfølgende spisning og sociale samvær. Husk tilmelding på listen i stuen eller på telefon 65301576 mellem 1000 og 1400. (Undtagen mandag).

Runde fødselsdage

1-01

Aksel Haugaard Nielsen

70

2-01

Henning Carlsen

75

10-01

Axel Bülov Johansen

75

07-02

Frank Jensen

60

14-02

Flemming Lyngdal

75

4-03

Børge Ferning

80

11-03

Orla Poul Jensen

80

20-03

Jørgen Høiberg

80

24-03

Egon Poulsen

75

18-04

Bjarne Harholm

75

20-04

Jan Brodersen

50

27-04

Jørgen Royal Petersen

60

15-4

Søren Jensen

80

4-05

Jørgen Christiansen

80

6-05

Erik Pawsø

80

11-05

Ebbe Haislund

70

13-05

Finn Moltke Kristensen

75

15-5

John Milton Pedersen

70

28-05

Jesper Jensen

60

17-06

Finn Bonde Jensen

70

23-06

Bent Larsen

75

1-07

Gunner Vilhelm Tams Persson

85

3-07

Fritz Bonde

80

17-07

Kaj Flemming Nielsen

70

22-07

Hans Lindenborg

80

22-07

Poul Lindenborg

70

25-07

Benny Leif Stougaard-Nielsen

70

26-07

Kjeld Vagn Jensen

75

 

 

 

 

 

4-08

Ole Olsen

75

5-08

Bo Christensen

50

13-08

Rikard  Dinesen

80

24-08

Jannik Torbjørn Larsen

50

29-08

Vagn Karsten Poulsen

85

31-08

Richardt Bue Pesersen

80

3-09

Kaj Refslund

60

12-09

Jens Buriis

60

20-09

Preben Wismar Mühring

75

20-9

Svend Bjarne Nielsen

70

21-09

Sejr Petersen

70

22-09

Lars Falkenberg

75

3-10

Preben Frederiksen

75

27-10

Jørgen Skov

75

29-10

Willy Petersen

75

13-11

Kaj Ejvind Bonde

75

14-11

Kurt Klein Taanquist

75

2-12

Ib Kruse

70

10-12

Ebbe Rosenbæk

85

17-12

Erhardt Hedegaard

75

23-12

Søren Hansen Kielstrup

60

25-12

Flemmert Demant Danielsen

85

 

 

 

 

2017