Koret ved sit 10 års jubilæum 2016

Koret synger ved jubilæumsfesten I Borgerforeningen

For at styrke Nyborg Marineforenings kor, har bestyrelsen besluttet, at der nedsættes et udvalg (kor udvalget) til at forestå arbejdet med koret. Udvalget består af Henry Schmidt formand, Henning Blix, Erik Pawsø, Axel Johansen og Jørgen Henrichsen. Udvalget refererer til Nyborg Marineforenings bestyrelse.

OPGAVER

- Tilrettelægge korets øveaktiviteter med en halvårlig tidshorisont.

- Udarbejde et repertoire / program, der afspejler korets maritime forankring.

- Gennem medlemsblad og hjemmeside arbejde for synliggørelse af koret.

- Arbejde for tilgang af nye medlemmer til koret.

- I samarbejde med aktivitetsudvalget planlægge deltagelse i officielle og

  kulturelle arrangementer eksternt og internt.

- Udvalget kan planlægge optræden på institutioner m.v. efter eget ønske.

- På sigt kan samarbejde med andre marineforeningers kor etableres.

- Ved arrangementer uden for stuen udsendes pressemeddelelse.

  Opgaven løses med udgangspunkt i godt kammeratskab, orlogsmæssige

  traditioner samt musikken og sangens glæde.

  Der stilles plancher m.v. til rådighed for koret til PR og synliggørelse.

  Koret øver i stuen ( normalt hver anden mandag eftermiddag). Benyttelse

  af stuen m.v. aftales med banjemesteren.

Bestyrelsen

 

 

 

 

Koret på Nyborg Havn