Her kan du trygt "afgive din stemme"

Koret på Kongens Skibsbro, Nyborg Havn ved afsløringen af FORSAVN den 6. juni 2018

Nyborg Marineforenings kor blev oprettet i 2006 med Kaj Bonde som leder af koret.

Han fortsatte sin dygtige ledelse, indtil sygdom forhindrede ham i at fortsætte.

Hvervet blev overtaget af undertegnede, der virker som leder af koret i dag.

Koret, der består af både sangere og musikanter, havde 10 års jubilæum og reception den 12. september 2016 i Marinestuen.

I alt 22 medlemmer af koret øver - mandage kl. 1400 i ulige uger i Marinestuen og interesserede er meget velkomne til at møde op og overvære en øvedag!

Vort sangvalg er overvejende sømandsrelaterede sange - som næsten alle, er almindeligt kendte sange. Vi har det virkeligt rart sammen og nyder det sociale samvær.

Som medlem får du (låner) busseronne som bæres, når vi optræder. Få gange om året bæres dog ”Uniform fin”. (Eks. Soldatens dag).

Som tegn på at du er medlem af koret bæres en såkaldt LYRE (musikinstrument).

Vi holder normalt sommerferie i juli måned og starter op igen i august måned.

I år 2018 starter vi den 13. august kl. 1400 i Marinestuen.

 

Idet jeg håber DU har fået lyst til at synge med – så på gensyn i Stuen!

Henry Schmidt.

 

Koret ved sit 10 års jubilæum 2016

Koret synger ved jubilæumsfesten I Borgerforeningen

For at styrke Nyborg Marineforenings kor, har bestyrelsen besluttet, at der nedsættes et udvalg (kor udvalget) til at forestå arbejdet med koret. Udvalget består af Henry Schmidt formand, Henning Blix, Erik Pawsø, Axel Johansen og Jørgen Henrichsen. Udvalget refererer til Nyborg Marineforenings bestyrelse.

OPGAVER

- Tilrettelægge korets øveaktiviteter med en halvårlig tidshorisont.

- Udarbejde et repertoire / program, der afspejler korets maritime forankring.

- Gennem medlemsblad og hjemmeside arbejde for synliggørelse af koret.

- Arbejde for tilgang af nye medlemmer til koret.

- I samarbejde med aktivitetsudvalget planlægge deltagelse i officielle og

  kulturelle arrangementer eksternt og internt.

- Udvalget kan planlægge optræden på institutioner m.v. efter eget ønske.

- På sigt kan samarbejde med andre marineforeningers kor etableres.

- Ved arrangementer uden for stuen udsendes pressemeddelelse.

  Opgaven løses med udgangspunkt i godt kammeratskab, orlogsmæssige

  traditioner samt musikken og sangens glæde.

  Der stilles plancher m.v. til rådighed for koret til PR og synliggørelse.

  Koret øver i stuen ( normalt hver anden mandag eftermiddag). Benyttelse

  af stuen m.v. aftales med banjemesteren.

Bestyrelsen

 

 

 

 

Koret på Nyborg Havn