Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 24. februar i marinestuen.

Formand Kurt Verner indledte med at kunne byde 75 medlemmer velkommen og flaget blev sat.

Som dirigent blev Per Nygaard Olesen valgt, og han styrede forsamlingen igennem dagsordenen.

Forretningsordenen blev vedtaget med en rettelse, således at forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Formandens beretning blev indledt med at mindes de 4 medlemmer, der er gået fra borde siden sidste generalforsamling.

Foreningens medlemstal er på 309.

Årets aktiviteter blev gennemgået og alle hjælpere fik ros og tak for den store indsats der ydes for foreningen.

 

Kasserer Charlotte Jørgensen gennemgik regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger.

 

Der blev vedtaget et totalt rygeforbud i stuen med en stemmefordeling på 51 for 22 imod og 3 blanke.

Forslaget var stillet af Torben Jørgensen og Bent Aamand.

 

Budgettet blev godkendt sammen med en kontingentstigning på 10,00 kr. fra 2018.

 

På valg var Formand Kurt Verne og bestyrelsesmedlem Jess Sørensen som begge blev genvalgt.

Bestyrelsen fortsætter således uændret. Nyvalgt som revisor blev Preben Mühring som erstatter Ib Kruse, der ikke ønskede at fortsætte.

Generalforsamlingen sluttede med gule ærter samt pandekager med is.