Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 23. februar i marinestuen.

Formand Kurt Verner indledte med at kunne byde 80 medlemmer velkommen og flaget blev sat.

Flg. 3 blev kaldt frem og fik overrakt medlemsnålen:  Heine Ulrik Jensen, Knud Harboe og Knud Sørensen.

40 års jubilar Knud Ernst Holmegaard og 25 års medlemsjubilar Fin M. Kristensen fik uddelt nål og diplom.

Som dirigent blev Per Nygaard Olesen valgt, og han styrede forsamlingen igennem dagsordenen.

Forretningsordenen blev vedtaget med en rettelse af forkert dato.

Formanden indledte sin beretning med at beordre flaget sat på halv og mindes flg. der ergået fra borde siden sidste generalforsamling: Gunnar Person, Bent Aamand, Benny Ole Skou Petersen, Hans Haug Pedersen, Jess Sørensen og Hans Kgl. Højhed Prins Henrik.

Foreningens medlemstal er på 303.

Årets aktiviteter blev gennemgået og alle hjælpere fik ros og tak for den store indsats der ydes for foreningen.

Bestyrelsen havde fremlagt flg. 2 forslag til generalforsamlingen:

Forslag nr. 1: Om tilslutning til projekt ”Udvidelse af huset” med en tilbygning, der skal fondfinancieres. Der søges om et beløb på kr. 80.000,00 – excl.moms på budget 2018 til evt.projektudvikling.

For : 56

Imod: 20.

Budgettet blev godkendt sammen med  bestyrelsens forslag om kr. 80.000 på budget 2018 til projektudvikling af OBH-Gruppens plan for udvidelse af huset og efterfølgende er der fremlagt et sæt tegninger af oplægget i stuen.

Forslag nr. 2: Ved en evt. nedlæggelse af afdelingen, vil alle aktiver overføres til Nyborg Kommune for anvendelse til maritime museale formål, i stedet for til Landsorganisationens Grundfond.

Forslaget vedtaget og bestyrelsen iværksætter en ændring af § 38.

Der rettes derfor henvendelse til Landsbestyrelsen for en mulig dispensation fra § 38.

Kasserer Charlotte Jørgensen gennemgik regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen:

Næstformand Ebbe Rasmussen modtager ikke genvalg.

Næstformand Arne C. Petersen: Valgt

Kasserer Charlotte Jørgensen: Genvalgt

Sekretær Erik D. Rasmussen: Genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen F. Rasmussen: Valgt

Bestyrelsesmedlem Ebbe Rasmussen: Valgt for 1 år

1. suppleant Kurt Taanquist: Valgt

2. suppleant Per Pedersen: Valgt (i stedet for Allan Jensen)

3. suppleant Glenn Bartels: Valgt

Revisor Preben Mühring: Genvalgt

Revisor Jørgen Kircheiner: Genvalgt

Revisorsuppleant Kaj Bonde: Genvalgt

Formanden takkede dirigenten for god og kompetent ledelse. Forsamlingen udbragte et trefoldigt leve for foreningen og flaget blev derefter nedhalet. 

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med gode gule ærter samt pandekager med is.

Under menuen Fotoalbum 2018 ses yderligere billeder fra generalforsamlingen.