Salut ved Soldatens dag 5. september 2016

Soldatens dag 5. september 2016 

Nyborg Marineforening og Nyborg Kommune markerede i år Den Nationale Flagdag den 5. september med et arrangement, hvor veteraner, soldater, pårørende og andre interesserede var  mødt op. Flagdagen er en markering og anerkendelse af alle danske soldater, der siden 1948 har deltaget og fortsat deltager i de internationale fredsstøttende og humanitære missioner. I år var Inspektionsskibet ”Diana” med dens besætning deltagere i arrangementet som prydede geleddet med deres tilstedeværelse. Under flaghejsning blev ”Last Post” afspillet af Per Nygård Olesen, hvorefter der blev  affyret 3 salutter af Nyborg Saluteringslaug.

 

En flot tale blev holdt af både Borgmester Kenneth Muus og Oversergent Allan Stenfeldt Hansen. Under indtagelse af morgenkaffen med rundstykker, sang Nyborg Marineforening for de fremmødte. Ca.130 personer deltog i arrangementet som betød  det opstillede telt var fyldt. Mange benyttede sig af at blive rundvist på ”Diana” efter højtideligheden.