Københavns nye krydstogtterminal i Nordhavn

Så er det igen tid til en spændende rejse med Nyborg Marineforening.

Forårstur til Helsingør og København: Torsdag den 17. maj 2018.

Afgang fra stuen kl. 08.00 hjem ca. kl. 19.30.

(Odense kl. 07.00, Kerteminde kl. 07.30). (ved få deltagere er afgang for alle i Nyborg).

Efter mange forespørgsler tilbyder rejseudvalget en spændende tur til Helsingør.

Her skal vi besøge museet for Skibsfart, m.m.

Den verdensberømte tegnestue BIG – Bjarke Ingels Group har med M/S Museet for Søfart skabt et stykke ikonisk arkitektur. Her bevæger du dig gennem søfartshistorien på let skrånende gulve i skiftende højder omkring og hen over den gamle tørdok.

Pladserne tildeles efter aftale med 11 deltagere til hver af vore foreninger i Odense og Kerteminde, resten til Nyborg.

Turen koster kr. 450,00 som betales ved tilmelding i stuen, eller på konto reg. 3914 konto. 3216397908.

Sidste frist: 15. april.

Prisen dækker: Bus, forplejning (se nedenfor), formiddagskaffe på udturen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden for rejseudvalget Kurt Klein Taanquist tlf. 40163571 mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

NB: I stuen ligger der A5-brochurer over turen, så kig ind og få et eksemplarSmiler

 

 

Helsingør Marineforening