Nyborg Marineforening i samarbejde med foreningerne i Kerteminde og Odense, arrangerer en spændende tur til Skrydstrup Flyvestation.

 

Mandag den 9. oktober 2017. afg. Kl. 07.00 fra Nyborg. Kl. 07.30 fra Kerteminde, samt fra Odense kl. 08.00 prs.

Denne specialtur giver muligheder der normalt ikke er muligt for udefra kommende besøgende.

Vi skal se F16 take off.

Bese redningshelikopter.

Overvære brand og redning.

Efter frokost:

Bese værkstederne med eftersyn af F16.

Besøget slutter med kaffe.

Efter besøget køres indkøbstur til Tyskland inden vi vender hjem til de respektive påstignings steder.

Turen er for medlemmer med ledsager.

Prisen kr. 475,00 dækker bus, frokost og kaffe. (drikkevarer for egen regning)

Tilmelding til respektive repræsentanter i Kerteminde og Odense eller på opslag i stuen i Nyborg.

Tilmelding senest: 1. okt. Men gerne før.

Spørgsmål til rejsen kan rettes til rejseudvalgs formand Kurt Klein Taanquist.

Tlf. 40163571. mail kurtkleintaanquist@webspeed.dk

 

Rejseudvalget Nyborg Odense og Kerteminde Marineforeninger

Generelle bestemmelser:

 

For alle rejser gælder, at man bør have en rejsesygeforsikring og afbestillings forsikring.

Det Gule Sygesikringskort kan ikke længere anvendes som rejseforsikring. Derfor skal det blå EU sygeforsikringskort medbringes.

Dit pas skal være gyldig mindst 6 mdr. ved afrejsetidspunktet, og skal altid medbringes på rejse til udlandet.

I så fald kan der refunderes hele eller dele af det indbetalte beløb fra din forsikring, under følgende forhold.

Ved frafald til rejsen, pga. sygdom, dødsfald i nærmeste familie kan refusion fås ved henvendelse til dit forsikringsselskab.

Der indbetales et a conto beløb ved indtegning. Hvis der sker ændring i rejsedato eller indhold tilbagebetales a conto beløbet 100%.

2 mdr. før rejsedatoen betales det fulde beløb for rejsen og evt. erstatning søges over forsikringsselskabet (se ovenfor)

Til brug for at søge erstatning, udsteder Marineforeningen attest for tilmeldingen og betaling til den rejse der, søges refusion for.

Det er vigtigt, at du undersøger, før rejsen, hvilke dokumentationer og attester dit forsikringsselskab forlanger for bl.a. betaling m.m.

 

Rejseudvalget