Indvielse af ny flagbastion og afsløring af "HAVMÅGEN"

Mandag den 9. maj skulle foreningens nyrenoverede plads med flagbastion indvies samtidig med at vor nyerhvervelse, modellen af ”HAVMÅGEN” også skulle afsløres. Datoen var valgt med omhu, idet det var 152 årsdagen for slaget ved Helgoland. Det er altid et game med udendørsaktiviteter, men på dagen havde vejrguderne vist sig fra den absolut venlige side. 

Formand Kurt Verner bød velkommen til den opstillede parade samt inviterede gæster. Albanifonden, som har sponsoreret fornyelsen af flagbastionen, var repræsenteret ved fondsdirektør Paul Nissen som efterfølgende fik ordet og æren af at være flagkommandør da vort nye flag skulle til tops, Paul Nissen udtrykte stor begejstring for resultatet og den glæde det var at kunne bidrage til forskønnelse af området.

Efter den officielle overdragelse af sponsorratet fik borgmester Kenneth Muhs ordet. Borgmesteren omtalte det gode samarbejde mellem vor forening og kommunen, og den store betydning det har, at havneområdet tegner et godt billede udadtil, både for beboere og tilrejsende. 

Efter ceremonien gik forsamlingen til velkomst i stuen hvor nye medlemmer blev optaget i foreningen. 

Næste programpunkt var afsløring af den erhvervede model af fiskeriinspektionsskibet  ”HAVMÅGEN”.

Søren Weiss fra skibsmæglerfirmaet Thomas Wang, som beredvilligt havde doneret  beløbet til køb, reparation og installering af modellen i stuen, stod for afsløring og roste projektet for resultatet. Søren Weiss fik som den første overrakt den fremstillede pjece som fortæller historien bag skibet.

Kurt Verner takkede efterfølgende hele holdet for det store og vellykkede arbejde der var udført i projektet. 

Foreningens medlemsblad som i år har 25 år på bagen som officielt medlemsblad, blev derefter, af Kurt Verner, gennemgået for sin historie og rost for sin nuværende form. Kurt Verner understregede den store betydning bladet har for foreningens medlemmer og som ansigt udadtil, samt det gode samarbejde der er med bladets annoncører, der bidrager væsentligt til bladets økonomi.

Som afslutning underholdt Marineforeningens kor, til stor fryd for de fremmødte, med mange af de kendte sømandssange, hvorefter der blev afrundet med kold kartoffelsalat og lune frikadeller.