Justering af lørdagsfrokosten.

 

Lørdagsfrokosten er meget populær i Nyborg Marineforening. Den er så populær at presset på kabyssen, som jo også er bemandet af frivillige, har nået et omfang, som ikke er holdbar i længden.

Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage følgende justeringer: Det maksimale antal deltagere til en lørdagsfrokost er 35. På denne måde skaffes der også plads til ikke spisende medlemmer. Hvert medlem kan invitere sin ledsager og max 4 gæster. I alt max 6 personer pr medlem. Prisen justeres som følger: Medlem og ledsager fortsat 80 kr. pr. deltager. Inviterede gæster 100 kr. pr gæst.

Lørdagsfrokosten er etableret som et tiltag for medlemspleje og socialt samvær.

Ovennævnte er meddelt på generalforsamlingen 2017 under pkt.6. Meddelelsen gav ikke anledning til bemærkninger.

 

                                        Rygeforbud i stuen.

 

Under pkt. 7 på generalforsamlingen 2017 blev der behandlet et indsendt forslag fra 2 medlemmer om totalt rygeforbud i stuen.

Forslaget blev oplæst af formanden. Der var ingen som ønskede ordet. Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat:

51 ja, 22 nej og 3 blanke.

Forslaget blev således vedtaget og er indført. Forbuddet gælder også ved udlejning.

 

                                         Kontingentstigning.

 

Under pkt. 8 på generalforsamlingen blev en kontingentstigning på kr. 10,00 fra 1. januar 2018 vedtaget. Stigningen er en følge af en tilsvarende forhøjelse til hovedforeningen.

 

                                                       Åbningstider

 

Stuen er åben alle ugens dage fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Mandage og helligdage kan være undtaget p.g.a. møder m.v.