Nyt fra bestyrelsen

  

Med henvisning til Formand, Kurt Verners beretning ved generalforsamlingen vedrørende den påtænkte udvidelse af huset, blev der fremlagt 2 forslag:

Forslag nr. 1: Om tilslutning til projekt ”Udvidelse af huset” med en tilbygning, der skal fondfinancieres. Der søges om et beløb på kr. 80.000,00 – excl.moms på budget 2018 til evt.projektudvikling.

For : 56

Imod: 20.

Der er fremlagt et sæt tegninger af oplægget i stuen.

Forslag nr. 2: Ved en evt. nedlæggelse af afdelingen, vil alle aktiver overføres til Nyborg Kommune for anvendelse til maritime museale formål, i stedet for til Landsorganisationens Grundfond.

Forslaget vedtaget og bestyrelsen iværksætter en ændring af § 38.

Der rettes derfor henvendelse til Landsbestyrelsen for en mulig dispensation fra § 38.

Bestyrelsen arbejder derfor videre med projektet, samtidig med at Marineforeningen til efteråret og i foråret 2019 arbejder målrettet med at synliggøre og iværksættelse af en egentlig Maritim historie.

Her i efteråret 2018 går bestyrelsen markant i gang med en spændende og nødvendig medlemskampagne – kald det bare en hvervekampagne, for at sikre nye medlemmer til foreningen. Dette skal ses i lyset af den generelle nedgang i medlemstallet – på landsplan.

Det er et spørgsmål om rettidig omhu!

Tanken er at medlemmer inviteres til at medbringe nogle potentielle nye medlemmer, med den rette tilgang, hvor bestyrelsen fortæller om foreningens historie, aktiviteter – og hvad et medlemsskab betyder.

Det hele afvikles i en hyggelig og uformel stemning krydret med et mindre traktement. Evt. medlemsskab behandles selvfølgelig efter lovmæssige regler.

Bestyrelsen ønsker endnu engang at rette en stor tak til alle ildsjælene, der holder hjulene i gang til bedste for foreningens trivsel og velvære!