Al henvendendelse om leje af Mariestuen skal rettes til formand Kurt Verner:

Tlf.: 6531 7560

Mailadr: kurtverner@yahoo.dk

Lejedata: 

Udlejning af lokaler
NYBORG MARINEFORENING
Nyborg Marineforening Vesterhavnen 70A, 5800 Nyborg


Lejer :_____________________________________________

Adresse :___________________________________________

Telefon :___________________________________________

Anledning :_________________________________________

Dato :_____________________________________________

Tidsrum :__________________________________________ 

Antal gæster :______________________________________

Regler for udlejning af lokaler i Nyborg Marineforening: 

Lokalerne kan udlejes til følgende arrangementer:

  • Medlemmer og ægtefæller/samlevers ”runde” fødselsdage
  • Medlemmers børns dåb og konfirmation
  • Medlemmer bosiddende på havneområdet til møder i beboerforening
  • Sammenkomst i forbindelse med et medlems eller dennes ægtefælles død.
  • Andre arrangementer efter bestyrelsens godkendelse.