Link til tidligere medlemsblade til og med år 2017 (lavet af Jess)

Her kan du læse Nyborg Marineforenings tidligere medlemsblade, Jubilæumsbladet og Jubilæumsåret i tekst og billeder i stor størrelse ved at klikke på dette link. Dette skyldes alt sammen Jess Sørensens store IT- og PR-arbejde - men med hans alt for tidlige bortgang, har vi ikke længere direkte adgang til hans konto og publikationer, der ligger på issuu!

 issuu.com/www.marineforeningennyborg.dk

 

Samling af tidligere begivenheder i Nyborg Marineforening

Indvielse af ny flagbastion og afsløring af "HAVMÅGEN"

Mandag den 9. maj skulle foreningens nyrenoverede plads med flagbastion indvies samtidig med at vor nyerhvervelse, modellen af ”HAVMÅGEN” også skulle afsløres. Datoen var valgt med omhu, idet det var 152 årsdagen for slaget ved Helgoland. Det er altid et game med udendørsaktiviteter, men på dagen havde vejrguderne vist sig fra den absolut venlige side. 

Formand Kurt Verner bød velkommen til den opstillede parade samt inviterede gæster. Albanifonden, som har sponsoreret fornyelsen af flagbastionen, var repræsenteret ved fondsdirektør Paul Nissen som efterfølgende fik ordet og æren af at være flagkommandør da vort nye flag skulle til tops, Paul Nissen udtrykte stor begejstring for resultatet og den glæde det var at kunne bidrage til forskønnelse af området.

Efter den officielle overdragelse af sponsorratet fik borgmester Kenneth Muhs ordet. Borgmesteren omtalte det gode samarbejde mellem vor forening og kommunen, og den store betydning det har, at havneområdet tegner et godt billede udadtil, både for beboere og tilrejsende. 

Efter ceremonien gik forsamlingen til velkomst i stuen hvor nye medlemmer blev optaget i foreningen. 

Næste programpunkt var afsløring af den erhvervede model af fiskeriinspektionsskibet  ”HAVMÅGEN”.

Søren Weiss fra skibsmæglerfirmaet Thomas Wang, som beredvilligt havde doneret  beløbet til køb, reparation og installering af modellen i stuen, stod for afsløring og roste projektet for resultatet. Søren Weiss fik som den første overrakt den fremstillede pjece som fortæller historien bag skibet.

Kurt Verner takkede efterfølgende hele holdet for det store og vellykkede arbejde der var udført i projektet. 

Foreningens medlemsblad som i år har 25 år på bagen som officielt medlemsblad, blev derefter, af Kurt Verner, gennemgået for sin historie og rost for sin nuværende form. Kurt Verner understregede den store betydning bladet har for foreningens medlemmer og som ansigt udadtil, samt det gode samarbejde der er med bladets annoncører, der bidrager væsentligt til bladets økonomi.

Som afslutning underholdt Marineforeningens kor, til stor fryd for de fremmødte, med mange af de kendte sømandssange, hvorefter der blev afrundet med kold kartoffelsalat og lune frikadeller.     

  

Danske Krigssejlere mindes

Mange søfolk omkom under Anden Verdenskrig, heraf 35 fra Nyborg.

Da Danmark blev besat den 9. april 1940, blev der givet besked til alle danske skibe om at søge neutral havn. Dette blev fulgt af rigtig mange skibe.

En del af de skibe blev senere under krigen, og især under invasionen i Normandiet, indsat i konvojsejlads, for at bringe soldater og forsyninger frem til de allieredes styrker i Europa.

Dette var en farlig situation, idet den tyske marine lurede overalt på at sænke disse skibe.

Mange skibe blev sænket og dermed også tab af brave sømænd.

De danske Krigssejlere blev ved fejringen af 70 års dagen i Normandiet anerkendt og dermed en del af indsatsen under krigen. Ved denne lejlighed var Hendes Majestæt Dronning Margrethe til stede for at modtage anerkendelsen.

Nyborg Marineforening og Nyborg Kommune er gået sammen om at rejse et mindesmærke for de søfolk, der havde hjemsted i Nyborg.

Den 6. juni, dagen for invasionen i Normandiet, vil der på Kongens Skibsbro i Nyborg blive afsløret et monument med indgraverede navne på de Krigssejlere, der var fra Nyborg.

Det første initiativ til at mindes de omkomne blev taget af medlem af Nyborg Marineforening, Mogens Larsen, der sammen med en af efterkommerne af Jacob Frederiksen, Jørgen Frederiksen og Preben Mühring satte gang i arbejdet.

Projektet har vundet stor tilslutning fra Nyborg Kommune ved Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Marineforening samt Albani Fonden, der har bevilliget kr. 650.000,00 til etablering af mindesmærket.

Mindesmærket kommer til at bære navnet ”Forsavn” og bliver fremstillet af kunstneren Lars Abrahamsen.

Dagen vil komme til at stå i søens tegn med deltagelse af Søværnets Tamburkorps. Der vil blive taler og officiel afsløring af mindesmærket, der som nævnt finder sted onsdag den 6. juni 2018 Kl. 16:00.

Foto: På Nyborg Assistenskirkegård i Vestergade står denne gravsten til minde over de faldne søfolk. Aflæg den gerne et besøg.

 

Via Kurt Verner har vi fået et link til en hjemmeside v/Jørgen Vikkelsø, som er en gæv sømand, der har samlet en masse omkring livet til søs - herunder også noget om Krigssejlerne og meget mere.

Direkte link til hans hjemmeside: http://www.vikkelsoejorgen.dk/28942323

Se især disse elementer:

  • Links
  • Min tid som sømand
  • Krigssejlads 1939 -45
  • Maritime Bøger

 

Monument for Krigssejlerne fra Nyborg afsløres

Monument for krigssejlere indvies i Nyborg på D-dag

Pressemeddelelse fra Nyborg Kommune:

Søfolk i allieret tjeneste får nu et varigt minde, som tak for deres indsats under Anden Verdenskrig. Nyborg, der under krigen var en af de store udmønstrings-havne i Danmark, lægger bolværk til skulpturen.

25 danske skibe og omkring 800 danske søfolk var med ved de allieredes landgang, D-dag i Normandiet den 6. juni 1944.

Den sidste tilbageværende fynske sømand, der var med i den massive indsats, som sikrede de allierede et brohoved på det europæiske fastland, er 96-årige Evald Brinck. Han er blandt talerne på havnen i Nyborg, når krigssejlerne får deres eget monument.

”Ønsket om et mindesmærke for krigssejlerne har stået på i omkring 30 år her i Nyborg,” fortæller formand for Nyborg Marineforening, Kurt Verner, der selv er tidligere sømand og som sådan har sejlet med mange af de overlevende krigssejlere.

I alt mistede mere end 1.000 danske søfolk i allieret tjeneste livet under krigen, og deres indsats skal huskes, mener Kurt Verner, der sammen med resten af Marineforeningen i Nyborg har været initiativtagere til mindesmærket.

Det er Albani Fonden, der har bevilget de nødvendige midler, og det bliver borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs, der står for den officielle afsløring af mindesmærket, en skulptur udført af den fynske kunstner Lars Abrahamsen.

”I Nyborg er vi stolte af vores historie, og her spiller havnen en stor og vigtig rolle. Derfor er vi også glade for, at vi nu dagligt kan se på en markering, der viser os, at vi også er en del af en maritim historie, som spillede en vigtig rolle under 2. verdenskrig,” forklarer Kenneth Muhs.

Der er museumsdirektør, dr. phil. Erland Porsmose, Østfyns Museer, der har stået for den historiske udredning.

For yderligere information, kontakt:
Formand for Nyborg Marineforening Kurt Verner,
Borgmester Kenneth Muhs, 2159 9966

Deltagerliste mv. kan rekvireres hos borgmestersekretær Susanne Nielsen, 6333 6805.

Fakta om krigssejlere
6000 søfolk sejlede under allieret flag og deltog i høj grad i de vigtige konvojsejladser over Atlanten. Sejladserne sørgede for vitale forsyninger til de allierede styrker. Krigsmateriel blev produceret i USA, som var uden for aksemagternes rækkevidde og skulle transporteres af søvejen til Europa.
1000 danske søfolk mistede livet mellem 1939 og 1945.
I 2017 blev de danske søfolk en del af Mindelunden i København. Indtil da havde Mindelunden hædret personer fra den danske modstandsbevægelse.

Fakta om skulpturen ”FORSAVN”
Udført af den midtfynske billedhugger Lars Abrahamsen (f. 1953).
”FORSAVN” er cirka fem meter høj i aluminium, placeret på et fundament udformet som et cirkelrundt bjælkeunderlag. Skulpturen giver dels minder om et skib, der synker med forstavnen pegende op mod himlen, men kan også opfattes som et stort sejl eller som en stor drejenål på det underliggende kompas-fundament.
På siden af dækket er monteret fire bronzeplader med en mindetekst og navnene på de 35 søfolk fra Nyborg, der omkom i allieret krigstjeneste.

 

Pressemeddelelse fra Nyborg Kommune om Krigssejlerne og monumentet FORSAVN

Pressemeddelelse fra Nyborg Kommune:

Søfolk i allieret tjeneste får nu et varigt minde, som tak for deres indsats under Anden Verdenskrig. Nyborg, der under krigen var en af de store udmønstrings-havne i Danmark, lægger bolværk til skulpturen.

25 danske skibe og omkring 800 danske søfolk var med ved de allieredes landgang, D-dag i Normandiet den 6. juni 1944.

Den sidste tilbageværende fynske sømand, der var med i den massive indsats, som sikrede de allierede et brohoved på det europæiske fastland, er 96-årige Evald Brinck. Han er blandt talerne på havnen i Nyborg, når krigssejlerne får deres eget monument.

”Ønsket om et mindesmærke for krigssejlerne har stået på i omkring 30 år her i Nyborg,” fortæller formand for Nyborg Marineforening, Kurt Verner, der selv er tidligere sømand og som sådan har sejlet med mange af de overlevende krigssejlere.

I alt mistede mere end 1.000 danske søfolk i allieret tjeneste livet under krigen, og deres indsats skal huskes, mener Kurt Verner, der sammen med resten af Marineforeningen i Nyborg har været initiativtagere til mindesmærket.

Det er Albani Fonden, der har bevilget de nødvendige midler, og det bliver borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs, der står for den officielle afsløring af mindesmærket, en skulptur udført af den fynske kunstner Lars Abrahamsen.

”I Nyborg er vi stolte af vores historie, og her spiller havnen en stor og vigtig rolle. Derfor er vi også glade for, at vi nu dagligt kan se på en markering, der viser os, at vi også er en del af en maritim historie, som spillede en vigtig rolle under 2. verdenskrig,” forklarer Kenneth Muhs.

Der er museumsdirektør, dr. phil. Erland Porsmose, Østfyns Museer, der har stået for den historiske udredning.

For yderligere information, kontakt:
Formand for Nyborg Marineforening Kurt Verner,
Borgmester Kenneth Muhs, 2159 9966

Deltagerliste mv. kan rekvireres hos borgmestersekretær Susanne Nielsen, 6333 6805.

Fakta om krigssejlere
6000 søfolk sejlede under allieret flag og deltog i høj grad i de vigtige konvojsejladser over Atlanten. Sejladserne sørgede for vitale forsyninger til de allierede styrker. Krigsmateriel blev produceret i USA, som var uden for aksemagternes rækkevidde og skulle transporteres af søvejen til Europa.
1000 danske søfolk mistede livet mellem 1939 og 1945.
I 2017 blev de danske søfolk en del af Mindelunden i København. Indtil da havde Mindelunden hædret personer fra den danske modstandsbevægelse.

Fakta om skulpturen ”FORSAVN”
Udført af den midtfynske billedhugger Lars Abrahamsen (f. 1953).
”FORSAVN” er cirka fem meter høj i aluminium, placeret på et fundament udformet som et cirkelrundt bjælkeunderlag. Skulpturen giver dels minder om et skib, der synker med forstavnen pegende op mod himlen, men kan også opfattes som et stort sejl eller som en stor drejenål på det underliggende kompas-fundament.
På siden af dækket er monteret fire bronzeplader med en mindetekst og navnene på de 35 søfolk fra Nyborg, der omkom i allieret krigstjeneste.