Formand Kurt Verner

😎       🙂       🤩

OBS: Siden netop opdateret jf. afholdt generalforsaamling 2019: 

 

Formand   Tlf.: 6531 7560       

Kurt Verner        

Mail.: kurtverner@yahoo.dk

Næstformand   Tlf.: 3020 9411

Arne C. Petersen

Mail.: arnecpetersen@gmail.com

Kasserer  Tlf.: 3067 1171

Søren Junker

Mail.: kasserer.marineforening.nyborg@gmail.com

 

Sekretær   Tlf.: 6531 5550

Erik Dyrskov Rasmussen 

Mail.: erikdyrskov@gmail.com

  Best. Medlem      

       Per Petersen   Tlf.: 2532 8311

        Mail.: deresbager@gmail.com

Best. Medlem     

Jørgen Frank Rasmussen   Tlf.: 4080 2625

Mail.: rasmus49@live.dk

Best. Medlem     

 Kurt Klein Taanquist  Tlf.: 4016 3571

  Mail.: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

 

      SUPPLEANTER

      

1. Eivind Rasmussen   Tlf.: 7255 3824

Mail.: eivind.rasmussen@mail.dk

         2. Eske Frank Morthensen   Tlf.: 4018 1628

Mail.: eske.morthensen@gmail.com

3. Jørn Klinck    Tlf. 2272 2529               

Mail: mail@jklinck.dk

 

 

    STUEN

Tlf.: 6530 1576

   Banjemester  Knud Geisler Tlf.: 6049 2747

Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen Tlf.: 4040 6119

Mail: jrgenleif@gmail.com

Assisterende Banjemester/Kvartermester   Henning Carlsen  Tlf.: 5046 4135

Mail.: hc2575@yahoo.dk

  

   BLADREDAKTION

      Ansvarshavende redaktør

    Kurt Verner   Tlf.: 6531 7560

    Mail.: kurtverner@yahoo.dk

Redaktør (Fungerende itv. sammen med Grafisk Udvalg)

Kurt Klein Taanquist  Tlf.: 4016 3571

  Mail.: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

  

Redaktør hjemmesiden

Eivind Rasmussen   Tlf. 7255 3824

Mail.: eivind.rasmussen@mail.dk

 

Skyttelavets bestyrelse:

Formand Tlf. 2163 5487

 Jørn Ladegaard

 Mail: hennyogjoern@gmail.com

Kasserer Tlf. 4016 3926

 Bent Larsen

 Mail: ravnekaerlund102@gmail.com

 Sekretær og Næstformand Tlf.: 25371991

 Ib Nedergaard

 Mail: nedergaard@pc.dk

 Revisor Tlf. 6531 5021

 Poul Nielsen

 Mail: poul-hanne@mail.dk

 

  Æresformand:

Børge Ferning

 

 

  

🙂Justering i besætning og funktion jf. bestyrelse/generalforsamling:

Jørgen Frank Rasmussen er bevilget orlov indtil sommer fra formandsposten i grafisk udvalg og her erstattet af Kurt Klein Taanquist.

Glenn Bartels er stoppet som redaktør af medlemsbladet med udgangen af 2018, og funktionen overtages itv. af medlemmerne i grafisk udvalg, hvor vi vil udgøre et redaktionsudvalg indtil, der findes en fast redaktør.

Henry Schmidt er stoppet som formand for koret, og den organisatoriske ledelse af koret er overtaget af Karsten Berthelsen - og den musikalske del forestås af Jørgen Skov og Erik Sørensen.