December 2020: Formanden har ordet.

Kære medlemmer

Snart glimter et nyt år i horisonten med nye muligheder, overraskelser og udfordringer.

Sådan er det hvert år, men denne gang er det anderledes, hvor det gamle år forsvinder i Coronaens kølvandsstribe. Ingen kunne forudse at 2020 ville bringe os en epidemi af et sådant omfang, der med sin kraft og udbredelse påvirkede hele verden med store og omfattende nedlukninger til følge. Vi har lært nogle nye begreber i år nemlig: Afstand, håndhygiejne, mundbind og pas på hinanden. Nogle af følgevirkningerne er ensomhed og angst for den enkelte. Et foreningsliv der kunne hjælpe er nødvendigvis nedlukket i større eller mindre grad, således også vores forening. Vi har i bestyrelsen, efter bedste evne, anvendt det udmeldte regelsæt for at opretholde et minimum af foreningsliv.

Der er lys forude, en vaccine er på vej. I bestyrelsen vil vi sammen med kvartermester, hovmester og deres trofaste hjælpere gøre alt for at genskabe livet i vores forening i takt med at restriktionerne forhåbentlig lettes i det nye år. Med dette blad følger en opdateret aktivitetsplan for første halvår. På vores hjemmeside kan du se hvis der sker ændringer. Du kan roligt tilmelde dig aktiviteterne i mapperne i stuen. HUSK TELEFONNUMMER. Henset til den uvished som Coronaen medfører, skal du IKKE betale forud, men først betale når vi er sikker på, at aktiviteten kan gennemføres.

Kære medlemmer det er nu vi skal vise, at vi sammen vil genetablere vores foreningsliv og sammenhold. JEG SKAL DERFOR INDTRÆNGENDE BEDE JER OM, AT INDBETALE KONTINGENTET FOR 2021 I JANUAR. Det er vigtigt og nødvendigt for bestyrelsen at kende medlemsgrundlaget inden generalforsamlingen.

Med dette nummer følger en beretning om Nyborgs første adoptionsskib Torpedomissilbåden BREDAL en af Willemoesklassen. Forfatteren er Poul-Arne Callesen, der var tjenstgørende som maskingast ombord. Han er i dag formand for Sønderborg Marineforening. Denne beretning er endnu et produkt af arbejdet i vores historiske udvalg. Læs den, og genoplev Søværnet under den ” Den Kolde Krig”, samt glæden i Nyborg over adoptionsskibet. LÆG MÆRKE TIL SPONSORERNE, UDEN DERES HJÆLP INGEN BERETNING.

Vi håber, at 2021 vil bringe lys og glæde ind i samfundet og vores forening igen.

Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår sendes de varmeste hilsner til medlemmer og familie, annoncører, sponsorer samt de myndigheder og organisationer, der støtter os i det daglige arbejde.

Kurt Verner

Formand