Marts 2021: Formanden har ordet.

                                          Kære medlemmer

Coronaen har også lagt sin klamme hånd om vores forening. Stuen er lukket, aktiviteter aflyst, og generalforsamlingen udsat. Når muligheden for afholdelse er til stede, bliver dette annonceret på hjemmesiden og i Lokalavisen. Det kan være svært at skimte lyset i horisonten. A.P. Møller skrev engang i et brev til en forretningsforbindelse bl.a. følgende: ”Det er i nedgangstider, man skal forberede sin virksomhed til opgangstider”. Disse kloge ord forsøger vi efter bedste evne at efterleve i vores forening.

Banjemester, kvartermester og en lille kreds af trofaste hjælpere arbejder med en opdatering af stuen, således at nye modeller og effekter præsenteres bedst muligt. Glæd dig til dit første besøg efter genåbningen. Aktivitetsplanen for 1. halvår er fortsat gældende, men aflysninger kan desværre forekomme. Derfor følg med på hjemmesiden. I håbet om lempelser har vi planlagt et stort arrangement den 6. juni. Vi trænger til noget at samles om.

Et program er med i dette blad, tag det ud, gem det og tilmeld dig, når stuen igen åbner. Hjemmesiden og bladet er for tiden bestyrelsens eneste mulighed for kommunikation med alle medlemmer. Grafisk udvalg lægger et kæmpe arbejde i at gøre begge medier så brugervenlige og informative som muligt.

Jeg håber, at I har læst P541 MTB BREDAL med interesse. Der ligger et kæmpe arbejde bag en sådan publikation fra Grafisk Udvalg og ikke mindst forfatteren. Der skal her lyde en stor tak til sponsorerne. Uden deres støtte ingen publikationer. Arbejdet med publikationer fortsætter med fortællingen om ” OLFERT på Golfen”. Den planlægges udgivet ultimo juni.

På arbejdsbordet er også ” Virksomheder på Nyborg Havn gennem tiderne” et emne som flere i historisk udvalg har arbejdet hårdt med.

Kære medlemmer, der foregår meget, og annoncører og sponsorer støtter os, så mød op og deltag aktivt i foreningens liv og aktiviteter, når muligheden igen er til stede. Det er den bedste tak alle ”ildsjælene” kan få. Nyborg Marineforening fortjener også i fremtiden at være en livskraftig og stærk forening.

Skulle du være en af de ”få”, der har overset kontingent betaling, vil kassereren blive glad for din hilsen.

Venlig hilsen og på forhåbentlig snarligt gensyn i stuen.

Kurt