Juni 2020.

 Kære medlemmer.

Et underligt halvår rinder ud. Vi blev, som den øvrige verden, ramt af Coronaen, der som en tyv om natten sneg sig ind og lagde alt øde. Det betød, at vi midt i marts jf. de udsendte retningslinjer, lukkede stuen og den daglige åbning blev stillet i bero. På samme måde med planlagte aktiviteter og rejser, idet bestyrelsen har styret efter de udmeldte retningslinjer og anvisninger. Midt i maj blev der igen mulighed for at åbne stuen, hvilket vi naturligvis gjorde. Et længe savnet mødested var genetableret under iagttagelse af de af Kvartermesteren fastsatte retningslinjer. Bestyrelsen har besluttet, at lørdagsfrokoster og andre planlagte aktiviteter først igangsættes pr. den 8. august. Vi har under hele lukkeperioden tilstræbt at holde jer godt orienteret på vores hjemmeside, der besøges af mere end 100 HVER DAG.

Når I atter møder til arrangement i stuen, kan I glæde jer til vores nye sangbog, der blev færdig lige inden lukningen. Hele projektet omfatter sangbog, koncertmapper til koret og node kompendier til korets musikere. Et kæmpe projekt, der er udført af korets ledelse i samarbejde med grafisk udvalg. Vi er dem stor tak skyldig. Se frem til, at vi i fællesskab kan dyrke og nyde sangens glæde. Hele projektet til en pris af ca. kr. 21.000 er sponsoreret. Sponsornavnene fremgår af sangbogen.

Ved årsskiftet var arbejdet med fortegnelsen over stuens effekter færdig, og mappen er nu fremlagt i stuen. Den bliver flittigt anvendt som opslagsværk, og det er godt. Vores Banjemester Knud Geisler er en flittig mand. Han flytter lidt rundt og henter nye ting ind. Det er med til at gøre stuen spændende og seværdig. En ny effekt er en flot model af Kongeskibet DANNEBROG. Modellen er bygget af Egon Poulsen og skænket Nyborg Marineforening af et medlem, der ønsker at være anonym. For at holde mappen med fortegnelsen over effekter à jour har vores nye historiske udvalg fået denne opgave. Udvalget er godt i gang med arbejdet. Projekterne for 2020 er næsten færdige. Med dette medlemsblad modtager I historien om Søhelten Peder Jensen Bredal. Historien er skrevet af John Maalø Larsen. John har stillet sig til rådighed for vores historiske arbejde. Uden Johns indsats, havde det været meget ”op ad bakke”. Med næste nummer af bladet udkommer publikationen Søværnet i Nyborg 1940 – 1943 med fokus på 29. august 1943. Året afsluttes med fortællingen om Torpedo Missilbådene af WILLEMOES klassen med fokus på BREDAL - Nyborgs første adoptionsskib. Alle publikationer søges sponsordækket.

Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen anmodede vores næstformand Arne Claus Petersen om at blive fritaget for funktionen og samtidig udtræde af bestyrelsen. Arnes anmodning blev imødekommet. Arne vil blive savnet. Han var pligtopfyldende, flittig, fyldt med gode ideer og en god og loyal samarbejdspartner. Bestyrelsen ønsker Arne god vind i fremtiden. Jørn Klinck har indvilliget i at varetage funktionen frem til generalforsamlingen 2021.

Med dette blad følger den nye aktivitets kalender. Læs den, og tilmeld jer på listerne i stuen. De fremlægges ca. 1. juli.

Vi ses i stuen. God sommer. Kurt Verner. Formand.

 

Husk at meddele adresseændring til sekretæren hvis du flytter

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00. Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det.

Tilmelding til lørdagsfrokost skal ske senest TORSDAGEN før kl. 12.00!

 

Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.