September 2020: Formanden har ordet.

               KÆRE MEDLEMMER!

 Efteråret er på vej og dermed skiftet fra udendørs til indendørs aktiviteter. Det er bestyrelsens håb, at I vil benytte dette skifte til et besøg i stuen i den daglige åbningstid, en lørdagsfrokost eller deltage i et af de mange arrangementer. Hovmesteren og Kvartermesteren med deres besætning, bestræber sig på at give jer en god oplevelse. Vi påbegyndte 2. halvår med frokost den 08 august. Der var i den forbindelse udarbejdet et sæt retningslinjer for gennemførelsen. Deltagerne tog godt imod dette regelsæt. Således vil der være regler i stuen, der skal efterleves så længe CORONAEN truer. Det vil derfor vare lidt inden sangbogen reelt tages i anvendelse. Efteråret byder på mange gode tilbud, traditionelle og nye spændende arrangementer, der omtales andet steds i bladet. HUSK AT SKRIVE JER PÅ LISTERNE I STUEN I GOD TID, så er det lettere at planlægge gennemførelsen.

Med dette blad følger aktivitetslisten for 1. halvår 2021. Læs den grundigt og find de aktiviteter du har lyst til og mulighed for at deltage i. Stor deltagelse gør det sjovere for besætningen at arrangere. Det støtter ligeledes forenings arbejdet og det sociale sammenhold.

TILMELDINGSLISTERNE FREMLÆGGES I STUEN DEN 1 NOVEMBER.

På sommerens sidste lørdag den 29. august afholdt vi et arrangement til minde om den ulykkelige hændelse, der fandt sted den 29. august 1943. Orlogsgast Niels Bøje Olsen blev, under udførelse af sin tjeneste som skildvagt, dødeligt såret under det tyske angreb. Han døde senere af sine sår. Bestyrelsen besluttede, at 75 året for Danmarks befrielse og på 77 årsdagen for den tragiske hændelse, var det rigtige tidspunkt at fastholde mindet om Niels Bøje Olsens tragiske skæbne. Med tilladelse fra Nyborg Kommune kunne arrangementet gennemføres. Således er der nu føjet endnu en fortælling til serien af maritime hændelser. På denne måde bringes historien ind i nutiden og fastholdes for fremtiden. DET ER EN OPGAVE FOR EN MARINEFORENING.

Med dette blad følger ligeledes publikationen SØVÆRNET I NYBORG 1940 – 1943. Den er skrevet af John Maalø Larsen og suppleret med en reportage fra arrangementet den 29. august 2020 i Nyborg Gl. Lystbådehavn. Ved en ceremoni i marinestuen samme dag blev John, efter indstilling fra bestyrelsen, tildelt Marineforeningens Hæderstegn for sit utrættelige arbejde og store støtte til det historiske arbejde i vores forening.

Når du spadserer en tur, så lad vejen falde forbi kajkanten i Gl. Lysbådehavn og nyd synet af den flotte bronzeplade. Det er modsat Marinestuen - Pladen er fremstillet af Gravørmester Steen Andersen, Odense. Nedfældningen i brohammeren er udført af Uffe Malling, der er medlem hos os. Nyd det flotte arbejde.

Vi ses i stuen.

Venlig hilsen

Kurt Verner