Kære medlemmer.

Foråret er på vej og årets generalforsamling er gennemført. Referat ses under menuen ”Generalforsamling.” Jeg vil derfor benytte denne spalte, til at orientere om nogle af bestyrelsens overvejelser for 2020.

Vi er en forening med udgangspunkt i Orlogsflådens traditioner og maritime skikke. Således har dette, siden grundlæggelsen i 1913, været et bærende element i foreningens arbejde og synlighed. Over årene har vi måske ikke været tilstrækkelig opmærksom på at vedligeholde disse traditioner. Bestyrelsen har derfor besluttet at være mere opmærksom på dette i 2020 og årene fremover

I Håndbog for Flaggaster, der er udgivet af vores landsorganisation, står der blandt andet: Ved alle møder og sammenkomster i Marineforeningen bør flaget være tilstede. Flaget sættes ved mødet/   arrangementets start og nedhales ved afslutningen, med dertil hørende ceremoniel. Er det et selskabeligt arrangement foretages nedhalingen inden ” munterheden breder sig”. Bestyrelsen har for 2020 besluttet følgende: Ved alle arrangementer optaget i aktivitetskalenderen sættes flaget, samt ved de lørdagsfrokoster, hvor nye medlemmer er inviteret til en præsentation af livet i foreningen. De nye medlemmer modtager ved samme lejlighed foreningsnålen med dertil hørende ceremoniel.

I Håndbog for en Marineforening, der ligeledes er udgivet af landsorganisationen står der blandt andet: Marineforeningen har, som frivillig kammeratskabsforening, intet uniformsreglement. Imidlertid har der gennem årene vist sig et udbredt ønske blandt medlemmerne om at optræde i en ensartet påklædning ved møder og sammenkomster med det formål at understrege fællesskabet og ikke mindst præsentere foreningen udadtil på en værdig måde.

Fra tjenesten i søværnet kendes betegnelsen ”daglig blåt”, og for Marineforeningens medlemmer er den defineret som mørkeblå blazer med foreningens blazeremblem, hvid skjorte, grå benklæder, foreningens slips og sorte sko. Denne påklædning anbefales jf. håndbogen ved alle arrangementer i foreningen. Bestyrelsen ønsker ikke at presse medlemmer til anskaffelse af uniform. Vi har derfor tilføjet – eller tilsvarende, hvilket direkte oversat betyder pænt tøj med anlagt foreningsnål. Vi har i aktivitets oversigten udvalgt et antal arrangementer hvor påklædning anføres. Man er naturligvis velkommen til ved alle arrangementer at møde i uniform- eller tilsvarende.

I et teknologisk samfund, hvor alt er IT styret, er det vigtigt at synliggøre og formidle vores historie og traditioner. Uden dette bliver vi et fattigt samfund. Danmarks Marineforening kan bidrage til at dette ikke sker.

Vi har en god forening, som vi i fællesskab skal værne om.

Venlig hilsen.  Kurt Verner.

P.S.  CORONA situationen har desværre medført, at vi, som en stor del af samfundet, har lukket for alle aktiviteter. Vi efterlever naturligvis de anvisninger, som regeringen giver. Den aktuelle situation for Nyborg Marineforening vil, hver gang der er nyt, blive bragt på hjemmesiden.

    

 

Husk at meddele adresseændring til sekretæren hvis du flytter

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00. Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det.

Tilmelding til lørdagsfrokost skal ske senest TORSDAGEN før kl. 12.00!

 

Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.