Juni 2021: Formanden har ordet.

Kære medlemmer

 

Coronaen er tilsyneladende ved at slippe sit tag i samfundet, og en rimelig normal tilværelse venter i horisonten. Vi har som alle andre foreninger været gennem en svær tid, med hel og delvis lukning samt aflysning af mange aktiviteter. Det var vilkår, som vi ingen indflydelse havde på. Bestyrelsen har forsøgt, efter bedste evne, at navigere gennem problemerne. Jeg vil gerne takke for medlemmernes forståelse for og hjælp hertil.

Efter en god generalforsamling er den nye besætning klar til at sætte kursen mod kimingens lys med mange gode oplevelser og udfordringer i lasten. Den største udfordring i efteråret bliver at tilvejebringe det økonomiske grundlag for den udvidelse af vores hus, som der nu er meddelt tilladelse til. Vi håber at en stor del af medlemmerne vil bidrage ved køb af medlemsaktier.

Dette bliver en del af finansieringsgrundlaget jf. generalforsamlingens beslutning.

 

Vi har en god forening. Den skal vi i fællesskab værne om!

God sommer

Venlig hilsen

Kurt Verner