Kære medlemmer

Foråret er forbi og Coronaen synger måske på sidste vers. Forude vinker sommeren og dermed ferie.

Det er også tidspunktet hvor der skal gøres status over første halvår i Nyborg Marineforening. Den 1. februar startede aktiviteterne igen med lørdagsfrokoster og andre arrangementer. Starten var lidt svær, men hurtigt vendte glæden og humøret tilbage i stuen. Det var rart igen at være sammen og få gang i det sociale samvær. Efter kort tid var frokoster og arrangementer fuldt besat. På samme måde kunne vi genoptage introduktionsfrokosterne for nye medlemmer med ledsagere. Det er mit indtryk, at det giver en god start i foreningen.

Et aktivitetsniveau som vores kræver rigtig mange ressourcer. En lille kreds af medlemmer ligger ”vandret” for at servicere de øvrige. En kæmpe tak for jeres flid og udholdenhed. Uden denne indsats – ingen Marineforening!!!

Men holdet har været ramt af sygdom og begyndende træthed. Derfor SKAL der flere hænder til, hvis vi skal fastholde kursen. Helt præcis mangler der mindst 6 til OPVASK og RENGØRING. Barvagten SKAL suppleres med mindst 5 for at kunne gennemføre daglig åbningstid og arrangementer.

Vores kvartermester Jørgen Leif Rasmussen ønsker at fratræde med udgangen af juni, hvilket bestyrelsen naturligvis har accepteret. Han afløses primo september af Ove Nielsen, der er kendt fra mandagsvagten og meget andet.

Vores mangeårige banjemester Knud Geisler har fundet sin afløser. Vi glæder os til at byde velkommen til Jens Lund når tidspunktet for overlevering er fastlagt.

Ann Branderup, der på generalforsamlingen blev valgt som næstformand, SKAL afløses som redaktør af vores blad. Har du mod på opgaven, eller kender du en der muligvis har lyst, så giv et praj!! Du vil selvfølgelig få hjælp, så du kommer godt ind i opgaven.

Kære medlemmer vi bliver nødt til i fællesskab at finde de ressourcer, der skal til for at vi fortsat kan skabe rammerne for gode oplevelser til glæde for medlemmer og ledsagere. Har du lyst til at være en del af serviceholdet så kontakt undertegnede eller næstformanden.

God sommer.

Kurt Verner