P r a k t i s k e   o p l y s n i n g e r

 

Ny åbningstid søndag:

Marinestuen vil på søndage kun være åben fra kl. 11:00 - 13:00 

 

Medlemsemblemet:

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.

Påklædning:

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips. Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazer-emblem og slips.

Kontingentbetaling:

Afdelingen bestemmer selv størrelsen af kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke mindst medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.

"Under Dannebrog":

Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad.

Det fremsendes gennem Avispostkontoret, og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse.

Adresseændring:

Skal altid straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret, der så informerer Avispostkontoret.

Andet:

Om det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved

bisættelse/begravelse.

Kontaktadresse:

Formand

Kurt Verner

Tlf.: 65317560