Adresseændring:

Skal altid straks meddeles afdelingen.

 

Bisættelse/Begravelse:

Der er mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse.

Kontakt: Formand Kurt Verner, tlf. 65317560

 

Lørdagsfrokost:

Lørdagsfrokosten er meget populær i Nyborg Marineforening. Den er så populær at presset på kabyssen, som jo også er bemandet af frivillige, har nået et omfang, som ikke er holdbar i længden.

Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage følgende justeringer: Det maksimale antal deltagere til en lørdagsfrokost er 40. På denne måde skaffes der også plads til ikke spisende medlemmer. Hvert medlem kan invitere sin ledsager og max 4 gæster. I alt max 6 personer pr medlem. Prisen justeres som følger: Medlem og ledsager fortsat 100 kr. pr. deltager. Inviterede gæster 120 kr. pr gæst.

Tilmeldinger lørdagsfrokoster og andre arrangementer er bindende Bemærk, at tilmeldingerne er bindende, eventuelle afbud skal ske senest 2 dage før aktiviteten af hensyn til indkøb. Ved udeblivelse uden afbud til betaling blive opkrævet.

Kontingentbetaling:

Oplysninger om størrelsen af det årlige kontingent, betalingsfrist samt indbetalingsmåder finder du under punktet Kontingent

 

Leje af marinestuen:

Lokalerne kan udlejes til følgende arrangementer:

  • Medlemmer og ægtefæller/samlevers ”runde” fødselsdage
  • Medlemmers børns dåb og konfirmation
  • Medlemmer bosiddende på havneområdet til møder i beboerforening
  • Sammenkomst i forbindelse med et medlems eller dennes ægtefælles død.
  • Andre arrangementer efter bestyrelsens godkendelse.

Al henvendelse om leje af Mariestuen skal rettes til: Formand eller næstformand

 

 

Medlemsemblem

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.

 

Påklædning:

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips. Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazer-emblem og slips.

 

"Under Dannebrog":

Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad.

 

 Åbningstider:

Marinestuen har åben mandag – lørdag kl. 10.00 – 12.30. Lørdage dog kun hvis der er arrangementer.