Tryk på linket og du kommer direkte på Danmarks Marineforenings forside - og lidt nede på siden kan du klikke på de andre Marineforeningers hjemmeside.

Hovedforeningen:  http://www.marineforeningen.dk/