Her kan du trygt "afgive din stemme"

Marineforeningens kor fremfører "Nyborgsangen" ved Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's besøg i Nyborg 2019.

Nyborg Marineforenings kor blev oprettet i 2006 med Kaj Bonde som leder af koret.

Han fortsatte sin dygtige ledelse, indtil sygdom forhindrede ham i at fortsætte.

Koret var herefter ledet af Henry Schmidt, indtil medio 2018, hvor Henry ønskede afløsning. Den nye ledelse af koret blev en delt ledelse, ved at Karsten Berthelsen blev udnævnt som administrativ leder, - og Erik Sørensen blev udnævnt som musikalsk og kunstnerisk leder af koret, assisteret af Jørgen Skov.

Koret, der består af både sangere og musikanter, havde 10 års jubilæum og reception den 12. september 2016 i Marinestuen.

Koret består af 25 medlemmer, hvoraf ca. 24 er aktive. Koret øver - mandage kl. 1400 i ulige uger i Marinestuen og interesserede er meget velkomne til at møde op og overvære en øvedag!

Vort sangvalg er overvejende sømandsrelaterede sange - som næsten alle, er almindeligt kendte sange. Vi har det virkeligt rart sammen og nyder det sociale samvær.

Nyborg Marineforenings kor har to former for uniform, dels en blå Busseronne som bæres, når vi optræder ved forskellige arrangementer. Ved særlige lejligheder, få gange om året bæres dog ”Uniform fin”. (Eks. Soldatens dag), som er en mørk jakke, - hvid skjorte med mørkt slips, - og på jakken bæres Marineforeningens emblem.

Som tegn på at du er medlem af Marineforeningens kor, bæres et lille emblem med en LYRE, som er symbolet for et musikinstrument.

Vi holder normalt sommerferie i juli og august måned, med opstart primo september måned.

Har du lyst til at synge med i koret – så henvend dig til korets ledelse: Karsten Berthelsen tlf. 30 24 48 95. eller Erik Sørensen: 50 46 69 21. – Jørgens Skov    30 95 39 84

Karsten Berthelsen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Koret på Nyborg Havn ved Dronningens besøg den 31. maj 2019

Korets opgaver

Vores kor vækker altid glæde og medleven - her et stort royalt smil fra vores Dronning og næsten hele Nyborgs befolkning.

 

- Tilrettelægge korets øveaktiviteter med en halvårlig tidshorisont.

 

- Udarbejde et repertoire / program, der afspejler korets maritime forankring.

 

- Gennem medlemsblad og hjemmeside arbejde for synliggørelse af koret.

 

- Arbejde for tilgang af nye medlemmer til koret.

 

- I samarbejde med aktivitetsudvalget planlægge deltagelse i officielle og

 

  kulturelle arrangementer eksternt og internt.

 

- Udvalget kan planlægge optræden på institutioner m.v. efter eget ønske.

 

- På sigt kan samarbejde med andre marineforeningers kor etableres.

 

- Ved arrangementer uden for stuen udsendes pressemeddelelse.

 

  Opgaven løses med udgangspunkt i godt kammeratskab, orlogsmæssige

 

  traditioner samt musikken og sangens glæde.

 

  Der stilles plancher m.v. til rådighed for koret til PR og synliggørelse.

 

  Koret øver i stuen ( normalt hver anden mandag eftermiddag). Benyttelse

 

  af stuen m.v. aftales med banjemesteren.

 

Bestyrelsen

Aktiviteter i løbet af i år 2019

Koret på Nyborg Havn i anledning af afsløringen af FORSAVN.

Nyborg Marineforening har ind til videre i 2019, ud over de timer hvor koret øver, haft følgende aktiviteter:

5/1

Sang ved Nytårsparolen i ”stuen”.

17/2

Underholdning med sang i Center for senhjerneskadet, Klub 17 – Nyborg.

29/4

Marinekorets underholdning i Højby Seniorforening.

16/5

Sang ved ”Skyd sommeren ind”, Volden og Slotsmøllen.

4/5

Sang ved Mindeaften for Danmarks befrielse i ”stuen”.

31/5

Sang for Hededes Majestæt Dronningen på Havnen.

6/6

Mindestund for krigssejlerne ved 75 året for deltagelse i 2. verdenskrig ved mindesmærket for krigssejlere, Forsagn – Havnen.

21/6

Syng sommeren ind i ”stuen”

12/7

Koret optræder med sang ved Danmarks Marineforenings stand på Ørbæk marked.

5/9

Koret medvirker i ceremonien ved Soldatens flagdag, og underholder efterfølgende ledsagere og gæster med sang.

10/9

Koret modtager besøg i Marinestuen på Vesterhavnen af brugerne under centeret for voksne senhjerneskadet og underholder i Marinestuen med sang.

14/9

Koret optræder med sang ved Danmarks Marineforenings stand på Egeskov marked.

 

Koret øver i marinestuen hver anden mandag på ulige uger fra kl. 14.00 – 16.00, med 15 minutters pause kl. 15.00.

Grundet aldersgennemsnittet i koret, er der løbende lidt bevægelse i korets medlemsantal, som for øjeblikket er 25 medlemmer, hvoraf 24 er aktive. Heraf er der seks musikere som akkompagnerer koret på Harmonika, - Guitar, - Violin og Saxofon og Klarinet.

Det har vist sig, at den nye ledelseskonstruktion er blevet en styrkelse af korets sammenhængskraft og kammeratskab. Koret mærker efterhånden en stigende efterspørgsel på optræden ved forskellige sociale arrangementer. Dette medfører også stigende tilrettelægning og administrative opgaver, som nu fordeles på flere hænder.

Koret er et af Nyborg Marineforenings repræsentationer udad til, - og vi i koret oplever glæden ved, ikke kun at have det rart sammen, men også at glæde de mennesker som vi løbende får lov til at optræde for. Som flere publikum har kommet og sagt til mig: Vi kan se og høre, I har det sjovt og rart sammen!

Karsten Berthelsen

Adm. Korleder.