Koret synger ved mindearrangementet ved Forsavn 6. juni 2021

Marineforeningens kor fremfører "Nyborgsangen" ved Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's besøg i Nyborg 2019.

Nyborg Marineforenings kor blev oprettet i 2006

Koret består af både sangere og musikanter

 Koret øver - mandage kl. 1400 i ulige uger i Marinestuen og interesserede er meget velkomne til at møde op og overvære en øvedag

Vores sangvalg er overvejende sømandsrelaterede sange - som næsten alle, er almindeligt kendte sange

Nyborg Marineforenings kor bærer normalt en blå Busseronne ved de forskellige arrangementer.

Vi holder normalt sommerferie i juli og august måned, med opstart primo september måned.

Har du lyst til at synge med i koret – så henvend dig til korets ledelse:

Karsten Berthelsen, administrativ leder Tlf. 3024 4895

Erik Sørensen, musikalsk og kunstnerisk leder Tlf. 5046 6921 eller Jørgen Skov Tlf. 3095 3984