Medlems-/støtteaktier

Medlems/støtteaktier

På den seneste generalforsamling blev det besluttet, at vi skulle gå videre med projektet omkring en udvidelse af vores hus.

Der skal bruges mange penge til projektet så derfor begynder vi nu salg af medlems-/støtteaktier pålydende kr. 500 og kr. 100.

Sideløbende med salget af aktierne vil vi begynde at søge fonde, da der skal skaffes en anseligt beløb til en udbygning på ca. 115 m2.

Såfremt vi ikke kan skaffe midler til udbygning, skal huset renoveres.

Indløsning af aktierne vil ske på følgende vilkår:

”Tilbagebetaling af kapitalen vil ske ved udtrækning af aktier, i henhold til generalforsamlingsbeslutning. Udtrukne aktier kan indløses indtil udgangen af det kalenderår hvor de er udtrukket.”

 

Aktierne kan købes i stuen i forbindelse med arrangementer eller ved henvendelse direkte til formanden.