Nyt fra bestyrelsesmødet 16 juni.

 

Lørdag den 08 august påbegyndes lørdags frokosterne igen.

Ligeledes igangsættes de forskellige aktiviteter igen jf. det udsendte program.

Tilmeldings listerne er fremlagt i stuen.

Der vil henset til CORONA situationen være forskellige retningslinier, der SKAL FØLGES.