Distriktsmøde i Nyborg 8.marts 2020

Referat den 11. marts, 2020:

Distriktsmøde om aktiviteter for markedsføring 2020 i Nyborg Marineforening søndag,

den 8. marts 2020.

Deltagere:

Assens:                                Søren Hansen

Bogense:                             Karl Johansen, Allan Asmussen

Faaborg:                              Torben Nielsen, Hans Johansen, Søren Kvolsgaard

Kerteminde:                        Afbud

Middelfart:                         Afbud

Langeland:                          Afbud

Marstal:                              Ole Stryn Olsen, Laila Eriksen

Odense:                               Ole Bøwig,

Nyborg:                               Kurt Verner, Jørn Klink, Erik Rasmussen.

Svendborg:                          Bjarne Jensen, Niels Marcussen, Finn Nielsen.

Ærøskøbing:                        Afbud.

Referat:

-          Der var en god debat og evaluering af/omkring markedsføring af Marineforeningen i Distrikt VII.

-          Økonomien i Distriktskassen tillader ikke større udgifter ifb.m. markedsføringen.

-          Der var enighed om, at vi i år kun deltager i Ørbæk Marked 12. til 14. juli.

-          Der bliver ikke uddeling af smagsprøver i år.

-          Vi søger bemanding i teltet med medlemmer, således der kan udarbejdes en vagtplan. Kontakt Jørn Klinck 22 72 25 29.

Nyborg Marineforening tilbyder underholdning med deres kor, da de skal optræde på markedet i forvejen.

-          Assens Marineforening undersøger mulighederne for at få deres kor på besøg.

-          Lokalafdelingerne deltager efter eget skøn i maritime arrangementer  i eget lokalområde.

-          Husk at kontakte Birger Tykskov eller Leif Mortensen for reservation/lån af udstillingstelte.

-          Det aftaltes, at undertegnede på næste FU-møde, den 19. marts skulle foreslå, at overhead- projektor og lærred udskiftes til f.eks. 70” LG 70UM7450PLA, pris ca. 9.500,- (Lomax).

-          Markedsføringsteltet anvendes ifb.m. Sendemandsmødet i Svendborg lørdag, den 8. Maj 2020 kl. 10.00 til 12.00.

-          Vi søger bemanding i teltet med medlemmer, som ikke deltager i marchen gennem byen. Kontakt Erik Bodal 40 45 30 11.

-           

Der var almindelig enighed om, at vort AV-udstyr ikke lever op til de krav, som stilles i dag med hensyn til en klar og tydelig fremvisning af vort budskab.

En god skærm vil kunne formidle vort budskab uden hensynstagen til direkte solpåvirkning, samtidig kan den erstatte de utidssvarende Roll-up bandere.

Kommunikationsudvalget er gerne behjælpelig med håndtering af telte, PR-materiale, kontakt til pressen og øvrige praktiske spørgsmål ifb.m. udstillingen.

Lån af telt/udstilling:

Sendemandsmøde. Svendborg 08. – 10. maj. Ørbæk Marked. 12. – 14. juli.

 

Med Venlig hilsen

Erik Bodal

Distriktsformand Distrikt VII