Distriktsmøde Søndag den 17. Februar 2019 .

Nyborg Marineforening- Vesterhavnen 70A 5800 Nyborg.

 

Følgende afdelinger  var fremmødt: Assens 4, Bogense 2, Fåborg 4, Kerteminde 2, Middelfart 4, Nyborg 8, Odense 3, Svendborg 6, Ærøskøbing 1.

Afbud fra Langeland og Marstal.

 

1.  Dagsorden: Valg af ordstyrer og referent.

Kurt Verner og Erik Dyrskov Rasmussen Nyborg Marineforening blev valgt.

 

2. Referat fra sidste møde- evt. bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

 

3. Orientering fra distriktsformanden(EB)

Der er stadigvæk tilbagegang af medlemmer på landsplan.

Brug gerne landsforeningens telte til hvervekampagner.

Det nye medlemssystem virker nu godt. Er der ønsker om ændringer eller tilføjelser, så giv besked til landssekretæren senest den 1. april.

Husk at tjekke i håndbogen for brug af medlemsemblemet der er varemærke beskyttet.

Køb gerne i slopkisten det er bl.a. grundlag for foreningen.

Støtteforeninger skal have egen bestyrelse.

Håndbøger er under løbende opdatering.

Modelskibs udstilling på Fregatten Jylland fortsætter i hele 2019.

Der afholdes et stort Flagarrangement den 15. Juni 2019 i forbindelse med Dannebrogs 800- års jubilæum i København, gerne med deltagelse fra vores distrikt.

Formanden efterlyste kommetarer til Håndbog for afdelingsbestyrelser, samt til udkast for overordnede retningslinjer for afvikling af Fregatskydning i Marineforeningen.

Sendemandsmødet i Randers er nu et  to-dagsmøde. Skulle gøre deltagelsen billigere, med kun en overnatning.

 

Assens: Pris og kvalitet af varerne i slopkisten hænger sammen.

Middelfart: Skal håndbog for afdelingsbestyrelser til afstemning på sendemandsmødet? Nej det skal den ikke.

Ærø: Bruger en lokal aftale, men er meget lig med landsforeningens.

Landsforeningens vedtægter er gældende for alle afdelinger under Danmarks Marineforening, men kan suppleres med lokalvedtægter.

Lokale aftaler kan bruges, men skal lige en tur over landskontoret.

Landskontoret giver besked når der er rettelser eller tilføjelser.

Overførsel af medlemmer fra en afdeling til en anden gav anledning til en  debat. Bestyrelsens ret til at bestemme hvilke medlemmer man ønsker at optage bliver sat ud af kraft.

Eksklusion af et medlem blev drøftet. I Nyborg starter man med en skriftlig advarsel, hvilket plejer at hjælpe. Det kan være svært ved kriminelle handlinger, da politiet sjældent er inde over. Men korporlig vold og fingrene i kagekassen kan eller bør føre til eksklusion. Distriktsformanden tager emnet op på næste landbestyrelsesmøde.

Aarhus har fået en fane??

Søren Konradsen sagde at deres svar til Aarhus var- vi bruger ikke faner i Danmarks Marineforening men orlovsflaget, vores hæderkronede orlogsflag med Marineforeningens varemærkebeskyttede logo, så deres fane må ikke bruges uden for deres marinestue.

Retningslinjer for fregatskydning er udsendt i forbindelse med at få en fregatkaptajns medalje. Der var stor enighed om,  at vi fortsætter som vi plejer i de enkelte  afdelinger.

 

4. Beretning fra afdelingerne (afdelingsrapport A afleveres).

 

Assens:       145 medlemmer            kontingent kr. 360

Bogense:       84                                                           360

Fåborg:          75                                                           350

Kerteminde: 41                                                           340

Langeland: 

Marstal:

Middelfart:    65                                                           300

Nyborg:        302                                                           345

Odense:        47                                                           400

Svendborg:  350                                                          350

Ærøskøbing:115                                                          325

 

5.Regnskab for  distrikt VII. Ændring af kontingent til distriktskassen.

 

Regnskab for 2018 blev gennemgået og derefter godkendt.

Kontingentstigning fra kr. 2 til kr. 3,50 blev vedtaget.

 

6. Næstformand Søren Konradsen gav instruktion i brug af bådsmandspiben.

Han fortalte historier om denne, og der blev udleveret 2 eksemplarer af Kundgørelse fra Søværnet til hver forening. Et forslag til Søren om en lille instruktionsfilm angående signalafgivning med bådsmandspiben.

 

7. Indkommende forslag. Ændring af pris på let frokost ved distriktsmøder.

Ingen indkommende forslag.

Prisændring på let frokost til distriktsmøder fra 60 kr. til 75 kr. blev godkendt..

 

8. Eventuelt herunder fastsættelse af sted og dato for næste møde.

 

Landskasseren tilbyder sin hjælp til foreningerne angående moms, husleje og lignende. Dette for at undgå problemer med skat og andre offentlige myndigheder.

 Regler for våbentilladelser på næste møde. Pas på de kriminelle på nettet der fisker efter penge.

Næste møde hos Langelands Marineforening den 22. September 2019 klokken 11.00.

 

Distriktsformand                                                                              Referent

Erik Bodal                                                                                            Erik Dyrskov Rasmussen

 

 

Mødet blev ledet af: Fra højre landsnæstformand Søren Konradsen (gæst), sekretær Erik D Rasmussen Nyborg, distriktsformand Erik Bodal Svendborg, dirigent Kurt Verner Nyborg, suppleant for distriktsformanden Jørgen Klinck Nyborg.

Deltagerne i Distriktsmødet

Landsnæstformand Søren Konradsens kommentar efter mødet:
- tak for et godt tilrettelagt og gennemført Distriktsmøde i søndags. I sætter nye standarder, fornemmer jeg.