Information fra sekretæren for Fregatten PEDER SKRAM'S Venner:

Medlemskort for 2018, Kategori Eksklusiv for medlemmer af Nyborg Marineforening, Medlemsnr.: 816.

Nyborg Marineforenings medlemmer bydes velkommen til et besøg på Fregatten Peder Skram!

Inden besøget skal medlemskort afhentes i stuen, og det skal forevises ved indgangen og giver adgang for et medlem og op til 5 gæster.

Medlemskortet afleveres i stuen ved hjemskomst eller senest dagen efter.

For ydeligere oplysninger - se link om Fregatten Peder Skram's Venner:

 http://www.pederskram.dk/