Resumé af generalforsamlingen den 22/2 2019

Resuméfra generalforsamlingen den 22. feb. 2019 i Marinestuen.

Formanden bød velkommen og lod flaget sætte. 7 nye medlemmer fik overrakt medlemsnålen.

Søren Junker, Svend Erik Andersen, Bent Guul, Knud Rughave, Per Kurt Olsen, Jørgen Sømark og Finn Jørgensen.

Generalforsamlingen valgte Per Nygaard Olesen som dirigent.

Efter valg af stemmetællere blev ordet givet til formanden Kurt Verner. I sin beretning kunne formanden meddele, at foreningen har 302 medlemmer. 25 nye og 23 fratrådt.

Efter en gennemgang af årets aktiviteter rettede han en stor tak til alle, der er med til at holde hjulene i gang.

Det fremgik, at der havde været store udfordringer i bestyrelsen, med ændringer og ny-besættelser pga. dødsfald, sygdom or orlov.

Formanden lagde vægt på, at der nu er givet Nyborg Marineforening dispensation fra vedtægternes §38 således, at alle aktiver kan overdrages til Nyborg kommune, hvis foreningen en gang evt. nedlægges. Hvilket kommunen har accepteret.

Alle udvalgene kører fint. Historisk udvalg nærmer sig sin slutning af arbejdet. Rejseudvalget har afviklet 2 ture, en til Helsingør og en til Esbjerg/Tirbitz.

Den helt store aktivitet, var indvielsen af mindesmærket FORSAVN, den 6. juni, til minde om krigssejlere fra Nyborg. Mindesmærket blev til ved sponsorater fra Albani, Munck gruppen, Th. Vang og Koppers.

Formanden fremhævede det fine samarbejde med Nyborg kommune, Østfyns museer og Kerteminde Marineforening.

Efter at kasserer og næstformand Arne Petersen havde aflagt det reviderede regnskab, gennemgik formanden byggeprojektet som nu er godkendt af kommunen og venter på fonds muligheder samt lokalplan.

Kontingent uforandret.

Valg til bestyrelse: formand Kurt Verner. Bestyrelsesmedlemmer: Søren Junker ny kasserer, Kurt K. Taanquist genvalgt, Per Petersen nyvalgt.

Suppleanter: Eivind Rasmussen, Eske Morthensen og Jørn Klinck.

Revisorer Preben Mühring og Jørgen Kircheiner: Genvalgt

Revisorsuppleant Kaj Bonde: Genvalgt

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med gode gule ærter samt pandekager med is. En stor tak skal lyde til Per og hele hans hold i kabyssen – det var nogle lækre gule ærter og tilbehør😊