Krigs- og krigergrave på Nyborg Assistenskirkegård

 Rundvisning onsdag den 18. september kl. 17.00

 Mødested: Inden for hovedindgangen, Vestergade 38, Nyborg.

 John Maalø Larsen fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv viser rundt på Nyborg Assistenskirkegård, hvor han vil fortælle om de gravsteder, der har relation til Anden Verdenskrig. På kirkegården ligger ud over Kaptajn Wesenberg også Commonwealth soldater, tyske soldater og en enkelt sovjetisk krigsfange.

 Fra den danske modstandskamp ligger en frihedskæmper, en krigssejler, og der er rejst en mindesten over Mogens Erik Nielsen, der var byleder for modstandsbevægelsen i Nyborg.

 På kirkegården finder man også et minde for de søfarende, som mistede livet under Anden Verdenskrig, ligesom der her er begravet et stort antal tyske flygtninge.

Anders Beck Larsen

Kirkegårdsleder

Nyborg Kirkegårde