Breaking News: Formanden byder velkommen til nyt arbejdsår 2019

Vi ønsker vores tidligere kasserer Charlotte og hendes mand, Poul alt godt fremover og takker for din gode indsats i marineforeningen!

Kære medlemmer.
Jeg vil gerne indledningsvis takke for den tillid, der blev vist mig ved mit genvalg på generalforsamlingen den 22 februar. Jeg vil gøre mit yderste for at være denne tillid værdig. På generalforsamlingen var der, af forskellige årsager nyvalg på flere poster. Vi starter et nyt forenings år med et bestyrelsesmøde 25. februar, for hurtigt at få fordelt opgaverne og komme i arbejdstøjet.
De planlagte aktiviteter og den daglige drift kører fint under ledelse af banjemester og kvartermester, godt bistået af deres store kreds af medhjælpere og et fremragende forplejningshold. Vi står dog overfor den udfordring, at vi skal finde en ny banjemester, idet Knud efter lang og tro tjeneste (20 år), har meddelt sin afgang pr. 1. juli. Vi hører gerne fra medlemmer, der har lyst til opgaven.
Bestyrelsen har, ud over det almindelige foreningsarbejde en række opgaver, der kræver en stor indsats. Nyborg Kommune har godkendt vores udvidelsesprojekt og iværksat den nødvendige lokalplanlægning. Det første nabomøde (med fiskerne) er afholdt. Det var et rigtigt godt og positivt møde. Fiskerne er ikke imod vores planer. Vi arbejder nu på, at få de sidste aftaler med kommunen på plads. Vi forbereder samtidig det omfattende materiale, der skal anvendes for på en god måde at ansøge fondene om midler.

 

Det første halvår, byder på 3 store begivenheder, som vi vil bestræbe os på, at give et godt bidrag til. Den 31. maj får Nyborg besøg af Hendes Majestæt Dronningen. Majestæten ankommer i Kongeskibet Dannebrog. Det bliver en storslået oplevelse. Den 6. juni er det 75 år siden, at invasionen (D-dag) fandt sted. Vi arbejder for tiden på det endelige program på Kongens Skibsbro og i stuen. Den 15. juni – Valdemarsdag - er det 800 år siden, at Dannebrog dalede ned fra himlen og blev vores nationalflag. Vi vil under alle omstændigheder markere denne dag, men afventer kommunens planer. For alle 3 arrangementer kan du holde dig opdateret på hjemmesiden, og ved opslag i stuen. Lad os i fællesskab præsentere Nyborg Marineforening på en god og værdig måde.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder ”luftet” et nyt projekt, nemlig arbejdet med Nyborgs maritime historie, som er utrolig mangfoldig. Vi er ikke færdige med at beskrive projektet endnu, men er du historie interesseret, så giv dig til kende og vær med fra starten. Hvis ikke historien beskrives og formidles, går den tabt og det vil være frygteligt. Det er bestyrelsens klare holdning, at dette emne må være oplagt for en marineforening. Prøv at se hvad FORSAVN har betydet for historie formidlingen i Nyborg.
Velkommen til arbejdet i en aktiv forening. Vi ses i stuen.


Venlig hilsen. Kurt Verner.