Publikationen "Mindeskrift for omkomne søfolk fra Nyborg 1939 - 1945"

Krigssejleren Evald Brinck holder en gribende tale. Han assisteres af sekretariatschef Tina Andersen Nyborg Kommune

Den 22. juni 2018 blev publikationen "Mindeskrift for omkomne søfolk fra Nyborg 1939 - 1945 offentliggjort ved et arrangement i Nyborg Marineforening, og samtidig blev der sat punktum for arbejdet med at få etableret et mindesmærke for krigssejlerne herfra.

Publikationen er udarbejdet af Nyborg Kommunes kommunikationsafdeling og Nyborg Marineforening og udgivet "I anledning af indvielsen af Monumentet >>FORSAVN<< den 6. juni 2018 på Kongens Skibsbro, Nyborg Havn."

Arbejdet med mindesmærket og registreringen af de omkomne søfolk er foregået over flere år. Der har igennem alle årene været et forbilledligt samarbejde imellem Nyborg kommune, Nyborg Marineforening og Østfyns Museer. Samtidig blev der i Marineforeningen nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at afdække søfolkenes skæbne.

Begivenheden blev markeret med taler af krigssejleren Evald Brinck, borgmester Kenneth Muhs, formand for Marineforeningen Kurt Verner og fra Marineforeningens arbejdsgruppe Mogens Larsen. Der blev uddelt vingaver til flere ansatte i Nyborg Kommune, som tak for deres store indsats i projektet.

Publikationen vil medfølge det næste nummer af medlemsbladet, der vil udkomme i starten af juli måned.

Link til Mindeskrift: https://issuu.com/erasmus31/docs/mindeskrift_s_folk_2018_til_web