Medlemsblade 2018 og 2019

Mærkedage 2019

 

 

Kære marinejubilarer.

Hjertelig tillykke med Jeres jubilæum for indkaldelse til Søværnet. Tiden går ufatteligt hurtigt, men jeg tror, at vi alle kan huske vores mødedag. Dagen hvor vi fik ”smidt” en mængde ”kluns” i favnen ledsaget af ramsaltede kommentarer. Men det var også starten på en epoke, som vi aldrig glemmer. Hvert år, normalt på den søndag der ligger nærmest den 29 august, arrangerer Danmarks Marineforening et jubilarstævne på vegne af Søværnet. Dette finder normalt sted på Holmen. Stævnet omtales i Under Dannebrog, men i god tid forinden, modtager du et brev fra vores sekretær med alle praktiske oplysninger om pris, transport og tilmelding m.v. Har du ikke mulighed for at deltage i stævnet, kan jubilartegnet købes i stuen.

Venlig hilsen. Kurt Verner.

Årgang Fornavn Efternavn Hovednr Skibsnr
1969 Egon Andersen 82883 535
1969 Steen Rask Madsen 84448 629
1969 Tonni Harder 45925 598
1969 Ole Krogh Jensen 75877 331
1969 Per Holger Nielsen 74434 298
1969 Niels Peder Teil Nielsen 72571 269
1959 Knud Ernst Holmgaard 53208 11
1959 Kurt Klein Taanquist 72997 278
1959 Knud Geisler Rasmussen 66177 84
1959 Arne Bæk 65621 69
1949 Allan Erik Petersen 74696 306

 

Kære foreningsjubilarer.

 Hjertelig tillykke med 25 års medlemskab af Marineforeningen. Tak for Jeres støtte gennem alle disse år. Bestyrelsen håber, at I har mulighed for, at deltage i enten nytårsparolen eller generalforsamlingen, således at 25 års tegnet kan overrækkes Jer under orlogsmæssige former blandt en stor kreds af medlemmer.

På forhåbentligt gensyn i stuen. Venlig hilsen. Kurt Verner.

25 års jubilæum 2019
  Fornavn Efternavn             ind år
  Karl Georg Hansen 1994
  Carl- Johan Iversen 1994
  Finn Staal Andersen 1994

 

 

Kære fødselarer.

Hjertelig tillykke med Jeres ”runde og halvrunde” fødselsdage. Bestyrelsen håber, at i må få en god og hyggelig dag, som kan give et godt minde for fremtiden. Hvis I ønsker at markere dagen under maritime former i vores flotte marinestue, så kontakt kvartermester Jørgen Leif Rasmussen. Han har ansvaret for udlejning af stuen.

De bedste fødselsdags hilsner. Kurt Verner

Fødselsdag År Fornavn Efternavn Alder
21-02 1969 Claus Pedersen Winther 50
13-03 1969 Lasse Greve Skovgaard 50
30-05 1969 Michael Royal Petersen 50
24-03 1969 Poul Jørgensen 50
29-01 1959 Kim Larsen 60
08-04 1959 Jørgen Allan Nielsen 60
15-07 1959 Mads Groth 60
24-03 1959 Jens Petersen 60
10-09 1959 Flemming Egholm Rasmussen 60
27-01 1949 Bjarne Karsten Pedersen 70
2-02 1949 Bent Freddy Jørgensen 70
21-08 1949 Henning Nykjær 70
5-11 1949 Frank Skotland Pedersen 70
28-08 1949 Henning Bødker Jensen 70
29-06 1949 Leif Lundbæk 70
3-01 1949 Helge Steen Madsen 70
29-09 1949 Gert Erling Olsen 70
13-11 1949 Jørn Langholm 70
13-07 1949 Kurt Rasmussen 70
1-03 1949 Paul Nissen 70
17-08 1944 Niels H. Kallesen 75
4-06 1944 Jens Tolstrup 75
09.01 1944 Finn Møller Knudsen 75
26-10 1944 Svend Petersen 75
2-04 1944 Mogens Rasmussen 75
7-10 1944 Niels Winther 75
17-08 1944 Jørgen Rasmussen 75
3-02 1944 Ib Nedergaard 75
23-03 1944 Knud Ludvig Ludvigsen 75
27-04 1944 Flemming Richardt Petersen 75
02-09 1944 Richardt Ernst Muus 75
06-02 1944 Svend Erik Bjarne Andersen 75
2-05 1944 Alex Semper 75
24-10 1944 Ebbe Salling 75
18-08 1944 Jørn Ladegaard 75
11-03 1944 JørgenLeif Rasmussen 75
6-02 1944 Uffe W. Pedersen 75
24-09 1944 Kurt Jacobsen 75
23-04 1944 Jørgen Frederiksen 75
14-07 1939 Keld Nielsen 80
6-07 1939 Funder Nielsen 80
18-12 1939 Boye Albertsen 80
06-10 1939 Knud Sørensen 80
21-01 1939 Carl-Johan Iversen 80
6-11 1939 Knud Ernst Holmgaard 80
2-07 1939 Knud Geisler Rasmussen 80
         
5-07 1939 Poul Kildelund Poulsen 80
7-11 1939 Svend Aage Lind 80

 

 NB: Data for Personalia 2018 kan findes under menuen "Arkiv".

 

Generalforsamling 2018

Formand Kurt Verner indledte med at kunne byde 80 medlemmer velkommen og flaget blev sat.

Flg. 3 blev kaldt frem og fik overrakt medlemsnålen:  Heine Ulrik Jensen, Knud Harboe og Knud Sørensen.

40 års jubilar Knud Ernst Holmegaard og 25 års medlemsjubilar Fin M. Kristensen fik uddelt nål og diplom.

Som dirigent blev Per Nygaard Olesen valgt, og han styrede forsamlingen igennem dagsordenen.

Forretningsordenen blev vedtaget med en rettelse af forkert dato.

Formanden indledte sin beretning med at beordre flaget sat på halv og mindes flg. der ergået fra borde siden sidste generalforsamling: Gunnar Person, Bent Aamand, Benny Ole Skou Petersen, Hans Haug Pedersen, Jess Sørensen og Hans Kgl. Højhed Prins Henrik.

Foreningens medlemstal er på 303.

Årets aktiviteter blev gennemgået og alle hjælpere fik ros og tak for den store indsats der ydes for foreningen.

Bestyrelsen havde fremlagt flg. 2 forslag til generalforsamlingen:

Forslag nr. 1: Om tilslutning til projekt ”Udvidelse af huset” med en tilbygning, der skal fondfinancieres. Der søges om et beløb på kr. 80.000,00 – excl.moms på budget 2018 til evt.projektudvikling.

For : 56

Imod: 20.

Budgettet blev godkendt sammen med  bestyrelsens forslag om kr. 80.000 på budget 2018 til projektudvikling af OBH-Gruppens plan for udvidelse af huset og efterfølgende er der fremlagt et sæt tegninger af oplægget i stuen.

Forslag nr. 2: Ved en evt. nedlæggelse af afdelingen, vil alle aktiver overføres til Nyborg Kommune for anvendelse til maritime museale formål, i stedet for til Landsorganisationens Grundfond.

Forslaget vedtaget og bestyrelsen iværksætter en ændring af § 38.

Der rettes derfor henvendelse til Landsbestyrelsen for en mulig dispensation fra § 38.

Kasserer Charlotte Jørgensen gennemgik regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen:

Næstformand Ebbe Rasmussen modtager ikke genvalg.

Næstformand Arne C. Petersen: Valgt

Kasserer Charlotte Jørgensen: Genvalgt

Sekretær Erik D. Rasmussen: Genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen F. Rasmussen: Valgt

Bestyrelsesmedlem Ebbe Rasmussen: Valgt for 1 år

1. suppleant Kurt Taanquist: Valgt

2. suppleant Per Pedersen: Valgt (i stedet for Allan Jensen)

3. suppleant Glenn Bartels: Valgt

Revisor Preben Mühring: Genvalgt

Revisor Jørgen Kircheiner: Genvalgt

Revisorsuppleant Kaj Bonde: Genvalgt

Formanden takkede dirigenten for god og kompetent ledelse. Forsamlingen udbragte et trefoldigt leve for foreningen og flaget blev derefter nedhalet. 

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med gode gule ærter samt pandekager med is.

 

 

Nytårsparole 2018

Nytårsparole 2018

Den årlige nytårsparole blev afholdt lørdag den 6. januar og hele stuen var fyldt med uniformsklædte medlemmer. Traditionen tro indledtes med flagsætning og efterfølgende god underholdning af vores dejlige kor.

Formand Kurt Verner bød forsamlingen velkommen og takkede for den store deltagelse i parolen. Kurt Verner gennemgik derefter årets begivenheder og kunne med glæde og tilfredshed meddele, at foreningen havde en tilgang på hele 15 nye medlemmer i det forgangne år. Slideshowet viser nogle af de nye medlemmer: Velkommen til!

4 medlemmer fik overrakt jubilæimsnål for medlemskab af foreningen i 40 år!

4 medlemmer fik overrakt jubilæumsnåle for medlemskab af foreningen i 25 år! 

Årets mariner, Jess Sørensen blev kåret og valgt og motiveringen for valget var hans store arbejde som redaktør og formidler, samt de menneskelige egenskaber og gode humør, han var så afholdt for.

Valget skete Post Mortum, idet Jess døde få dage for inden. Tegn og diplom, blev ved højtideligheden efter bisættelsen, med en minde tale overrakt hans enke Muddi, af formand Kurt Verner.

Af forskellige aktiviteter var der afviklet følgende i 2017:

Programsatte aktiviteter : 29

Lørdagsfrokoster: 22

Rejser og udflugter: 2

Korets arrangementer externt: 9

Korets arrangementer internt: 7

Andre arrangementer i stuen: 22

Organisationsdiagram for Nyborg Marineforening og udvalg

 • Bestyrelse - Skyttelav
  • Banjemester
   • Aktivitets udvalg
   • Forplejning sudvalg
   • Grafisk udvalg
   • Rejse udvalg
   • Minebøssen
   • Kor udvalg
   • Historisk udvalg

Skyttelavets præstationer 2017:

5. 3. 2017 Distrikts skydning i Svendborg (Nyborg vandt)

18.-19. 3. 2017 Landskyttestævner i Skive (Nyborg vandt)

 5.11. 2017 Distriktsskydning i Nyborg (Nyborg vandt) 

Skyttelavet var desuden repræsenteret ved Kerteminde Marineforenings jubilæum, hvor skyttelavets nye fane blev indviet.

Onsdag og søndag er ugentlige øve-dage i Nyborg Skytteforening.

Fregatskydning 2017:

Mål nr.

Betegnelse

Skytte

Rang

Tidspunkt

1

Store bramsejl

Knud Geisler

Lanternergast

10.39

2

Forreste bramsejl

Ove Møller Iversen

Bådsmand

10.43

3

Berginersejl

Jørgen Høiberg

Jolleroer

10.45

4

Store mærsejl

Jess Sørensen

Kanoner

10.47

5

Forreste mærsejl

Dan Hansen

Tømmermand

10.52

6

Blændsejl

Erik Lundstrøm

Signalgast

10.55

7

Mesan

Bjørn Andersen

Krudtlanger

11.04

8

Fok

Ib Nedergaard

Kuglestøber

11.06

9

Storsejl

Henry Schmidt

Kanonkommandør

11.30

10

Krudtkammer

Ib Nedergaard

Straffegast

11.45

11

Fregatten

Jørgen Kroun

Fregatkaptajn

11.48

Stort tillykke til: Fregatkaptajn 2017/Jørgen Kroun

Af øvrige aktiviteter opridsede Kurt Verner de populære arrangementer som Anderledes lørdage med Jazz, Martha frokost, brunkålsmiddag og oktoberfest. Desuden var der Soldatens dag den 5. september, Julefest for børn, Flådens ran - plant et træ samt besøget på flyvestation Skrydstrup.

Formanden takkede endeligt for de bevilgede donationer, foreningen har modtaget i 2017:

  1. Danske Bank kr. 15.000
  2. Albani Fonden kr. 650.000

Koret optrådte igen med deres muntre sange og parolen blev rundet af med et godt måltid bestående af Hamburgerryg med grønlangkål, brunede kartofler og dessert.

Kursen er sat,

men kan justeres i andet halvår.

40 år for "fuld" skrue".

Ideer modtages gerne.🙂

 

Årets Mariner 2017

Jess Sørensen

Årets Mariner 2017. 

Jess blev på nytårsparolen den 6. januar 2018 valgt til Årets Mariner.  

Motiveringen for valget var hans store arbejde som redaktør og formidler, samt de menneskelige egenskaber og gode humør, han var så afholdt for.

Valget skete Post Mortum, idet Jess døde få dage forinden. Tegn og diplom blev ved højtideligheden efter bisættelsen, med en mindetale overrakt hans enke Muddi, af formand Kurt Verner.

 

Personalia år 2018

Ændring af udvalg! Se nyt menupunkt: "Udvalg Aug-2018"

 

Marinejubilarer 2018

50 Erik Sørensen

50 Ebbe Rasmussen

50 Finn Staal Andersen

50 Kurt Mortensen

50 Ole Madsen

50 Knud Mortensen

50 Kristian Sørensen

50 Heinrich Hammersholt Petersen

50 Torben Nedergaard

50 Niels Sørensen

50 Leif Black

50 Leif Toftegaard Pedersen

60 Jørgen Christiansen

60 Sigfred Grundahl

60 Bent Pedersen

60 Kurt Grønvall Pelck

65 Flemmert Demant Danielsen

 

Bestyrelsen ønsker hjertelig tillykke med indkaldelse til jubilæet i søværnet. Hvert år i august, normalt den søndag der ligger nærmest den 29 august, arrangerer Danmarks Marineforening på vegne af søværnet et jubilar stævne på Holmen. Det er en oplevelse man ikke skal snyde sig selv for. Nyborg Marineforening har tradition for at arrangere fælles transport for jubilarerne  og håndtere de praktiske foranstaltninger i forbindelse med stævnet. I modtager i god tid inden stævnet en skriftlig invitation, der indeholder pris, tilmeldingsvejledning, program, og praktiske anvisninger. Vi  håber, at I har lyst til at være med. Ved tilmelding modtager I inden stævnet det relevante jubilæumstegn. Hvis deltagelse ikke er mulig, kan tegnet bestilles i stuen. 

Bestyrelsen

 

 

Foreningsjubilarer 2018

25 års jubilæum:

Per Egon Jensen

Erik Horn

Finn Moltke Kristensen

Preben Madsen

40 års jubilæum:

Knud Ernst Holmgaard

Kurt Verner

Arne Rosenvold

Willy Petersen

 

 

Bestyrelsen ønsker hjertelig tillykke med både 25- og 40 års medlemskab af Marineforeningen, hvor jubilarerne blev højtideligt fejret ved Nytårsparolen og hvor jubilarerne fik tildelt deres 25- og 40 års diplomer.

 

Runde fødselsdage 2018

22-01

Tommy Thorsholt Jacobsen

50

25-07

Jan Skov Sveistrup

60

04-01

Jens Brüner Riget Nielsen

60

10-10

Carsten Bernhard Olsen

60

12-07

Kim Jensen

60

26-01

Søren Weis

60

02-10

Knud Mortensen

70

30-12

Finn Staal Andersen

70

10-12

Kurt Mortensen

70

23-07

Børge Gunnar Danielsen

70

04-07

Bent Møller Lohmann

70

20-03

Ole Krogh Jensen

70

11-04

Niels Christian Rantzau Nielsen

70

05-05

Tonni Harder

70

17-06

Heine Ulrik Jensen

70

04-04

Erik Henning Lundstrøm

70

27-10

Flemming Colding

 75

03-04

Erik Horn

 75

03-02

Karl Georg Hansen 

 75

04-02 

Erik Dyrskov Rasmussen 

 75

02-10 

Ove Wittendorff 

 75

23-02 

John Reenberg-Jensen

 75

14-08 

Per Nyegaard Olesen 

 75

15-04 

Ernst Pedersen 

 75

19-01 

Jørgen Hanfgarn Jørgensen 

 75

03-02 

Kurt Verner 

 75

02-08 

Knud Egeløkke Langkilde 

 80

23-12 

Karl-Erik Dalsgaard Sørensen 

 80

18-10 

Frits Blidegn 

 80

06-06 

Ole Hornsyld 

 80

25-07 

Kurt Grønvall Pelck 

 80

16-04 

Sigfred Grundahl 

 80

13-06 

Jørgen Hansen 

 80

13-10 

Ole Viggo Olsen 

 80 

03-07 

Jens Peter Nielsen 

 85

17-11 

Allan Erik Petersen 

 90

31-12 

Otto Willy Lundeman 

 90

       

 

Link til tidligere medlemsblade til og med år 2017

Her kan du læse Nyborg Marineforenings tidligere medlemsblade, Jubilæumsbladet og Jubilæumsåret i tekst og billeder i stor størrelse ved at klikke på dette link. Dette skyldes alt sammen Jess Sørensens store IT- og PR-arbejde - men med hans alt for tidlige bortgang, har vi ikke længere direkte adgang til hans konto og publikationer, der ligger på issuu!

 issuu.com/www.marineforeningennyborg.dk

 

 

Samling af tidligere begivenheder i Nyborg Marineforening

Indvielse af ny flagbastion og afsløring af "HAVMÅGEN"

Mandag den 9. maj skulle foreningens nyrenoverede plads med flagbastion indvies samtidig med at vor nyerhvervelse, modellen af ”HAVMÅGEN” også skulle afsløres. Datoen var valgt med omhu, idet det var 152 årsdagen for slaget ved Helgoland. Det er altid et game med udendørsaktiviteter, men på dagen havde vejrguderne vist sig fra den absolut venlige side. 

Formand Kurt Verner bød velkommen til den opstillede parade samt inviterede gæster. Albanifonden, som har sponsoreret fornyelsen af flagbastionen, var repræsenteret ved fondsdirektør Paul Nissen som efterfølgende fik ordet og æren af at være flagkommandør da vort nye flag skulle til tops, Paul Nissen udtrykte stor begejstring for resultatet og den glæde det var at kunne bidrage til forskønnelse af området.

Efter den officielle overdragelse af sponsorratet fik borgmester Kenneth Muhs ordet. Borgmesteren omtalte det gode samarbejde mellem vor forening og kommunen, og den store betydning det har, at havneområdet tegner et godt billede udadtil, både for beboere og tilrejsende. 

Efter ceremonien gik forsamlingen til velkomst i stuen hvor nye medlemmer blev optaget i foreningen. 

Næste programpunkt var afsløring af den erhvervede model af fiskeriinspektionsskibet  ”HAVMÅGEN”.

Søren Weiss fra skibsmæglerfirmaet Thomas Wang, som beredvilligt havde doneret  beløbet til køb, reparation og installering af modellen i stuen, stod for afsløring og roste projektet for resultatet. Søren Weiss fik som den første overrakt den fremstillede pjece som fortæller historien bag skibet.

Kurt Verner takkede efterfølgende hele holdet for det store og vellykkede arbejde der var udført i projektet. 

Foreningens medlemsblad som i år har 25 år på bagen som officielt medlemsblad, blev derefter, af Kurt Verner, gennemgået for sin historie og rost for sin nuværende form. Kurt Verner understregede den store betydning bladet har for foreningens medlemmer og som ansigt udadtil, samt det gode samarbejde der er med bladets annoncører, der bidrager væsentligt til bladets økonomi.

Som afslutning underholdt Marineforeningens kor, til stor fryd for de fremmødte, med mange af de kendte sømandssange, hvorefter der blev afrundet med kold kartoffelsalat og lune frikadeller.     

  

2018 skudt i gang v/formanden

Tak for et flot fremmøde til nytårsparolen og generalforsamlingen. Det er 2 arrangementer, som jeg mener er bærende i vores forening. Nytårsparolen giver mulighed for på en afslappet måde at gøre status over året der er gået og et ”kig” på året der kommer. Dette sammenholdt med optagelse af nye medlemmer og overrækkelse af tegn til jubilarer og årets Mariner samt korets underholdning gør denne dag til både en højtidelig og festlig dag.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Her gøres status og kursen for fremtiden udstikkes. Der var i år 80 deltagere. Det er flot. Bestyrelsen havde 2 forslag til behandling. Forslaget om en eventuel udvidelse af huset gav anledning til en del debat, men sådan skal det være, en debat er god og befordrende for arbejdet. Vi kunne have håndteret denne sag på en bedre måde ved en tidligere og bedre information. Jeg beklager, at dette ikke skete. Der er fremlagt et sæt tegninger af skitse projektet i stuen. Har du interesse så kig forbi og se dem. Projektet er for tiden til høring ved Nyborg Kommune.

Vi har netop afholdt landsskyttestævne med stor succes. En stor tak til vores skyttelav, Nyborg Skytteforening og det hold af hjælpere, der sammen med Per ”Bager” og Knud, gjorde dette muligt. Det er en god orlogs tradition ved festmiddage at udbringe en skål for Hendes Majestæt Dronningen. Således også ved dette arrangement, hvor 150 festklædte skytter fra hele landet rejste sig og hyldede vores Dronning.

Vinen til denne tradition var SPONSERET af MENY på Bøjdenvej. ”Kære Jan, tak for din måde at behandle Nyborg Marineforening på.”

Nu sættes alle kræfter ind på at skabe et godt arrangement den 06 juni hvor monumentet til ære for de søfolk fra Nyborg, der mistede livet under krigen 1939—1945 afsløres. Noter dagen og mød op og vær med i paraden. Det fortjener søfolkene. Program m.v. i næste nummer af bladet primo april.

Lad os hjælpe hinanden med at fastholde en god forening, hvor der også er plads til udvikling.

                                      

Vel mødt i stuen.

Med venlig hilsen,

Kurt Verner

Formand

 

 

                 

 

Danske Krigssejlere mindes

Mange søfolk omkom under Anden Verdenskrig, heraf 35 fra Nyborg.

Da Danmark blev besat den 9. april 1940, blev der givet besked til alle danske skibe om at søge neutral havn. Dette blev fulgt af rigtig mange skibe.

En del af de skibe blev senere under krigen, og især under invasionen i Normandiet, indsat i konvojsejlads, for at bringe soldater og forsyninger frem til de allieredes styrker i Europa.

Dette var en farlig situation, idet den tyske marine lurede overalt på at sænke disse skibe.

Mange skibe blev sænket og dermed også tab af brave sømænd.

De danske Krigssejlere blev ved fejringen af 70 års dagen i Normandiet anerkendt og dermed en del af indsatsen under krigen. Ved denne lejlighed var Hendes Majestæt Dronning Margrethe til stede for at modtage anerkendelsen.

Nyborg Marineforening og Nyborg Kommune er gået sammen om at rejse et mindesmærke for de søfolk, der havde hjemsted i Nyborg.

Den 6. juni, dagen for invasionen i Normandiet, vil der på Kongens Skibsbro i Nyborg blive afsløret et monument med indgraverede navne på de Krigssejlere, der var fra Nyborg.

Det første initiativ til at mindes de omkomne blev taget af medlem af Nyborg Marineforening, Mogens Larsen, der sammen med en af efterkommerne af Jacob Frederiksen, Jørgen Frederiksen og Preben Mühring satte gang i arbejdet.

Projektet har vundet stor tilslutning fra Nyborg Kommune ved Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Marineforening samt Albani Fonden, der har bevilliget kr. 650.000,00 til etablering af mindesmærket.

Mindesmærket kommer til at bære navnet ”Forsavn” og bliver fremstillet af kunstneren Lars Abrahamsen.

Dagen vil komme til at stå i søens tegn med deltagelse af Søværnets Tamburkorps. Der vil blive taler og officiel afsløring af mindesmærket, der som nævnt finder sted onsdag den 6. juni 2018 Kl. 16:00.

Foto: På Nyborg Assistenskirkegård i Vestergade står denne gravsten til minde over de faldne søfolk. Aflæg den gerne et besøg.

 

Via Kurt Verner har vi fået et link til en hjemmeside v/Jørgen Vikkelsø, som er en gæv sømand, der har samlet en masse omkring livet til søs - herunder også noget om Krigssejlerne og meget mere.

Direkte link til hans hjemmeside: http://www.vikkelsoejorgen.dk/28942323

Se især disse elementer:

 • Links
 • Min tid som sømand
 • Krigssejlads 1939 -45
 • Maritime Bøger

 

Monument for Krigssejlerne fra Nyborg afsløres

Monument for krigssejlere indvies i Nyborg på D-dag

Pressemeddelelse fra Nyborg Kommune:

Søfolk i allieret tjeneste får nu et varigt minde, som tak for deres indsats under Anden Verdenskrig. Nyborg, der under krigen var en af de store udmønstrings-havne i Danmark, lægger bolværk til skulpturen.

25 danske skibe og omkring 800 danske søfolk var med ved de allieredes landgang, D-dag i Normandiet den 6. juni 1944.

Den sidste tilbageværende fynske sømand, der var med i den massive indsats, som sikrede de allierede et brohoved på det europæiske fastland, er 96-årige Evald Brinck. Han er blandt talerne på havnen i Nyborg, når krigssejlerne får deres eget monument.

”Ønsket om et mindesmærke for krigssejlerne har stået på i omkring 30 år her i Nyborg,” fortæller formand for Nyborg Marineforening, Kurt Verner, der selv er tidligere sømand og som sådan har sejlet med mange af de overlevende krigssejlere.

I alt mistede mere end 1.000 danske søfolk i allieret tjeneste livet under krigen, og deres indsats skal huskes, mener Kurt Verner, der sammen med resten af Marineforeningen i Nyborg har været initiativtagere til mindesmærket.

Det er Albani Fonden, der har bevilget de nødvendige midler, og det bliver borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs, der står for den officielle afsløring af mindesmærket, en skulptur udført af den fynske kunstner Lars Abrahamsen.

”I Nyborg er vi stolte af vores historie, og her spiller havnen en stor og vigtig rolle. Derfor er vi også glade for, at vi nu dagligt kan se på en markering, der viser os, at vi også er en del af en maritim historie, som spillede en vigtig rolle under 2. verdenskrig,” forklarer Kenneth Muhs.

Der er museumsdirektør, dr. phil. Erland Porsmose, Østfyns Museer, der har stået for den historiske udredning.

For yderligere information, kontakt:
Formand for Nyborg Marineforening Kurt Verner,
Borgmester Kenneth Muhs, 2159 9966

Deltagerliste mv. kan rekvireres hos borgmestersekretær Susanne Nielsen, 6333 6805.

Fakta om krigssejlere
6000 søfolk sejlede under allieret flag og deltog i høj grad i de vigtige konvojsejladser over Atlanten. Sejladserne sørgede for vitale forsyninger til de allierede styrker. Krigsmateriel blev produceret i USA, som var uden for aksemagternes rækkevidde og skulle transporteres af søvejen til Europa.
1000 danske søfolk mistede livet mellem 1939 og 1945.
I 2017 blev de danske søfolk en del af Mindelunden i København. Indtil da havde Mindelunden hædret personer fra den danske modstandsbevægelse.

Fakta om skulpturen ”FORSAVN”
Udført af den midtfynske billedhugger Lars Abrahamsen (f. 1953).
”FORSAVN” er cirka fem meter høj i aluminium, placeret på et fundament udformet som et cirkelrundt bjælkeunderlag. Skulpturen giver dels minder om et skib, der synker med forstavnen pegende op mod himlen, men kan også opfattes som et stort sejl eller som en stor drejenål på det underliggende kompas-fundament.
På siden af dækket er monteret fire bronzeplader med en mindetekst og navnene på de 35 søfolk fra Nyborg, der omkom i allieret krigstjeneste.

 

Pressemeddelelse fra Nyborg Kommune om Krigssejlerne og monumentet FORSAVN

Pressemeddelelse fra Nyborg Kommune:

Søfolk i allieret tjeneste får nu et varigt minde, som tak for deres indsats under Anden Verdenskrig. Nyborg, der under krigen var en af de store udmønstrings-havne i Danmark, lægger bolværk til skulpturen.

25 danske skibe og omkring 800 danske søfolk var med ved de allieredes landgang, D-dag i Normandiet den 6. juni 1944.

Den sidste tilbageværende fynske sømand, der var med i den massive indsats, som sikrede de allierede et brohoved på det europæiske fastland, er 96-årige Evald Brinck. Han er blandt talerne på havnen i Nyborg, når krigssejlerne får deres eget monument.

”Ønsket om et mindesmærke for krigssejlerne har stået på i omkring 30 år her i Nyborg,” fortæller formand for Nyborg Marineforening, Kurt Verner, der selv er tidligere sømand og som sådan har sejlet med mange af de overlevende krigssejlere.

I alt mistede mere end 1.000 danske søfolk i allieret tjeneste livet under krigen, og deres indsats skal huskes, mener Kurt Verner, der sammen med resten af Marineforeningen i Nyborg har været initiativtagere til mindesmærket.

Det er Albani Fonden, der har bevilget de nødvendige midler, og det bliver borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs, der står for den officielle afsløring af mindesmærket, en skulptur udført af den fynske kunstner Lars Abrahamsen.

”I Nyborg er vi stolte af vores historie, og her spiller havnen en stor og vigtig rolle. Derfor er vi også glade for, at vi nu dagligt kan se på en markering, der viser os, at vi også er en del af en maritim historie, som spillede en vigtig rolle under 2. verdenskrig,” forklarer Kenneth Muhs.

Der er museumsdirektør, dr. phil. Erland Porsmose, Østfyns Museer, der har stået for den historiske udredning.

For yderligere information, kontakt:
Formand for Nyborg Marineforening Kurt Verner,
Borgmester Kenneth Muhs, 2159 9966

Deltagerliste mv. kan rekvireres hos borgmestersekretær Susanne Nielsen, 6333 6805.

Fakta om krigssejlere
6000 søfolk sejlede under allieret flag og deltog i høj grad i de vigtige konvojsejladser over Atlanten. Sejladserne sørgede for vitale forsyninger til de allierede styrker. Krigsmateriel blev produceret i USA, som var uden for aksemagternes rækkevidde og skulle transporteres af søvejen til Europa.
1000 danske søfolk mistede livet mellem 1939 og 1945.
I 2017 blev de danske søfolk en del af Mindelunden i København. Indtil da havde Mindelunden hædret personer fra den danske modstandsbevægelse.

Fakta om skulpturen ”FORSAVN”
Udført af den midtfynske billedhugger Lars Abrahamsen (f. 1953).
”FORSAVN” er cirka fem meter høj i aluminium, placeret på et fundament udformet som et cirkelrundt bjælkeunderlag. Skulpturen giver dels minder om et skib, der synker med forstavnen pegende op mod himlen, men kan også opfattes som et stort sejl eller som en stor drejenål på det underliggende kompas-fundament.
På siden af dækket er monteret fire bronzeplader med en mindetekst og navnene på de 35 søfolk fra Nyborg, der omkom i allieret krigstjeneste.

 

Esbjergturen 2018

Vesterhavsstorm og atlantvold!

Det var et par af de oplevelser at 41 medlemmer af Marineforeningen oplevede på Esbjerg turen. Efter afgang fra Nyborg via Kerteminde gik det mod vestkysten.

Første stop var Falck rednings center uden for Esbjerg. Her fortalte Betina om alle de aktiviteter der foregik med hensyn til brand og redning.

Uheld og brand på boreplatforme, Vindmølletårne større industri anlæg m.m.

En spændende rundtur i området, hvor alle former for redningsopgaver kan gennemføres som øvelser og uddannelse.

Turen sluttede i den store øvelseshal, hvor forskellige øvelser i redning i havet gennemføres. Her kan laves kunstig 1-1½ meter høje bølger, laves stormvejr, regnvejr og torden i mørke og i vand.

Efter denne smagsprøve på stormvejr, kørte vi til Esbjerg Marineforening, hvor formanden bød velkommen og serverede en lækker ”lørdagsbuffet”. Efter frokost var der besøg på Veterans fyrskib HORNS REV, hvor en kyndig mand fortalte om skibets historie og udseende.

Da alle var færdige med frokost og fyrskib, gik tuen til TIRBITZ museet, hvor deltagerne kunne gå på opdagelse i vestkystens historie og selv opleve bunkerens indretning. Alle fik en lille sender der kunne aktiveres ved de forskellige montrer og høre historien.

Det er et spændende sted og etableret på fantastisk vis og kreeret af den danske storarkitekt Bjarne Ingels.

Godt trætte i benene og fyldt med information på en dag i godt selskab, satte vi igen kursen mod Nyborg og Kerteminde.

Tak til alle deltagerne. Håber at se alle igen til de kommende ture.

På rejseudvalgets vegne Kurt Klein Taanquist.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Stralsund 2017

 

 

 

 

FOTO Skyttelav

Fotoalbum

 

Årets skytte 2013

Sjovskydningen tælles op

Der lades op til skydning

Bodil styrer resultaterne.

Der gøres klar til skydning

Damerne er med til skyttelavets afslutning

Der spises sild og grillkylling

Villy puster ud efter indsatsen i kabyssen

Resultatet foreligger

Bjørn Andersen og Henning Carlsen

Der skaffes Svendborg 2013

Frede overrækker pokalen til Bjørn Andersen 2103

De 5 bedste skytter ved distriktsskydningen 3.3.2013

Generalforsamling 2013

Der skaffes

Der skaffes

Frede fra Svendborg

Formand Bjørn Andersen uddeler tegn til nye medlemmer af skyttelavet

Formand Bjørn Andersen uddeler tegn til nye medlemmer af skyttelavet

Her indsættes billeder der er taget i forbindelse med aktiviteter i Skyttelavet.

Fra Generalforsamlingen 2018

 

Foto fra Marinestuen

Fotoalbum

 
 

Her vil løbende indsættes billeder som viser aktiviteter i Stuen, har du billedmateriale til siden, så mail dem til eivind.rasmussen@mail.dk


Billeder fra Cabaret Skumsprøjt.

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •