Jubilarstævne til minde om indkaldelsen til Søværnet på Holmen/ Nyholm.

Deltagerne fra Nyborg Marineforening foran den smukke galionsfigur ved indgangen til Nyholm

Søndag den 26. august 2018, blev det traditionsrige stævne igen afholdt på Holmen. Dette stævne, der arrangeres af Danmarks Marineforening og Søværnet, er blevet en tradition, og afholdes hvert år på den søndag, der ligger nærmest den 29. august, der er datoen for flådens sænkning i 1943.

Fra Nyborg Marineforening deltog i år Erik Sørensen, Sigfred Grundahl, Ole Madsen, John Soelberg og Heinrich Hammersholt.

Der var et tætpakket program med indtjekning – andagt ved Holmens Provst - kransenedlægning ved ældste jubilar og landsformanden – march til Planbygningen – ankommet til Planbygningen hilser landsformanden og chefen for Søofficersskolen kommandør Jens Bjørnsteen på jubilarerne – samling i Planbygningen med taler af landsformanden og chefen for Søværnets Officersskole – ”Admiral Carstens Mindebæger” blev tildelt en orlogsgast – fotografering foran Planbygningen. Stævnet sluttede med skafning og underholdning af Kvindelige Mariners Musikkorps.

Det var en fin og vellykket dag, og selvom det var lidt skuffende, at der ikke var flere gamle orlogskammerater, der var mødt op, var der dog nogen, man fik udvekslet gamle minder med.

Landsformanden sagde i sin tale, at det var usikkert, hvor jubilarstævnet ville blive holdt til næste år, da Holmen jo er under afvikling, måske vil det blive i Korsør.

Tekst og foto: Heinrich Hammersholt