Dannebrog i Flodens kraprøde farve

800-års jubilæum for Dannebrog den 15. juni 2019.

 

I de mange år har Dannebrog været forrest når Danmark var i krig eller blot på besøg rundt omkring i verden. I lighed med de andre nordiske lande, er det korset der præger flagduge.

Alt efter hvilken organisation der anvender flaget, så er det altid i den udgave vi kender med diverse logoer.

Danernes flag som det også kaldes, har mange oprindelseshistorier. Den der oftest bliver brugt som den ”rigtige” er den, der stammer fra de danske korstog i 1100-1200-tallet.

I mange år havde man været på korstog mod det hellige land, men på et tidspunkt befalede Paven at der skulle gøres noget ved de ugudelige i det baltiske område.

Valdemar Sejr, var således på korstog mod bl.a. det der dengang hed Livland, der i dag er en del af Estland/Letland.

Selv om vi fejrer, at flaget dalede ned under kampen ved Lyndanisse, det nuværende Tallinn, da det ikke gik så godt for Valdemar Sejr, optog de kæmpende det som et tegn sendt fra himlen, og slaget blev vundet.

Det skete den 15. juni 1219.

Dette er jo et sagn som betyder meget for historien, men den første dokumenterede brug af Dannebrog er på Valdemar Atterdags skjold fra slutningen af 1300-tallet.

I forskellige krøniker-skriveres optegnelse fremgår det, at Dannebrog betyder en rød dug med pletter.

Som det ser ud i dag, er det alle danskeres flag, der bruges såvel ved fest som ved sorg.

Kurt Klein Taanquist