Aktivitetsplan 2. halvår 2020

På grund af COVID-19 er alle aktiviteter for resten af 2020 aflyst. 

Stuen har stadig åbent om formiddagen, men der må pt. kun være 10 gæster.

 

Lørdagsfrokosten - praktiske bemærkninger

Justering af lørdagsfrokosten.

Lørdagsfrokosten er meget populær i Nyborg Marineforening. Den er så populær at presset på kabyssen, som jo også er bemandet af frivillige, har nået et omfang, som ikke er holdbar i længden.

Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage følgende justeringer: Det maksimale antal deltagere til en lørdagsfrokost er 40. På denne måde skaffes der også plads til ikke spisende medlemmer. Hvert medlem kan invitere sin ledsager og max 4 gæster. I alt max 6 personer pr medlem. Prisen justeres som følger: Medlem og ledsager fortsat 80 kr. pr. deltager. Inviterede gæster 100 kr. pr gæst.

NYT: Tilmelding til lørdagsfrokost skal ske senest TORSDAGEN før kl. 12.00!

(Dette af hensyn til hovmesteren og hans hjælpere samt indkøb af råvarer til ugens lørdagsfrokost).

Lørdagsfrokosten er etableret som et tiltag for medlemspleje og socialt samvær.

En glædelig nyhed er dog, at der med tilgangen af nye medlemmer i løbet af 2019 er sket en meget positiv udvikling, så der nu er flere nye medlemmer på vej til at give en hånd i kabyssen - men inden de rigtigt kommer i gang, skal de indføres i arbejdet i kabyssen, så de på en sikker og tryg måde kan bidrage med deres kunnen. Dette vil vor faste stab tage sig af, så alle nye bliver introduceret til arbejdet, så alt i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed/forsikring er efter forskrifterne.

Hjerteligt velkommen til de nye friske hjælpere!!!