Ansøgning om fondsmidler er d.d. afsendt

ja - i dag den 7. oktober 2019 er vores endelige ansøgning om fondsmidler til ny marinestue afsendt!

vi krydser nu alle fingre og håber på et godt resultat.

Stor tak til alle - herunder Søren og ikke mindst fondraiseren på Nyborg Kommune for super godt arbejde!

Kære alle.

Skitseoplægget til marineforeningen har nu været behandlet og er godkendt på teknik- og miljøudvalgets møde d. 3.12.

 

Det blev vurderet at man gerne vil arbejde videre med løsningen, hvor facaden ud mod vejen er trukket tilbage, således der er et dæk ud mod vejen.

Derudover var det vigtigt for udvalget, at en ny marinebygning ikke flugter med fiskernes hus, men er tilbagetrukket de 40 cm ligesom vist på tegningen.

Der var ingen bemærkninger til terrassen  på vestsiden af bygningen, så her kan I gå efter den løsning, som Marineforeningen er mest interesseret i.

 Dette betyder, at kommunen i starten af det nye år kan begynde at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplansforslag. Og at der vil kunne formodes at ligge en vedtaget lokalplan i løbet af 9-12 måneder.

Bestyrelsen har nedsat et fondraising-udvalg, der sideløbende med ovennævnte proces vil gå i gang med arbejdet om at søge midler til projektet!

 Link til det godkendte projekt:

https://issuu.com/erasmus31/docs/nyborg_marineforening_uden__k-side_

 

Der vil i stuen blive fremlagt nogle kopier i papirform, så man også dér kan se det flotte projekt.