Stort tillykke til Årets Mariner 2020 i Nyborg Marineforening!

Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen

Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen.

Jørgen har gennem flere år ydet en stadig større og større indsats, han startede i baren og som noget naturligt påtog han sig at arrangere og tilrettelægge opvask- og barvagter. Da Charlottes mand blev ramt af en ulykke, påtog han sig hendes arbejde i forhold til den daglige drift. Da Knud ville trappe ned overtog han glidende regnskab og indkøb til stuen. Hertil kommer Slopkiste og udlejning af stuen. Han sørger for, at den daglige drift kører gnidningsfrit og i en god stemning.

Stort tillykke fra alle - både medlemmer og bestyrelsen!