Flagdag for Danmarks udsendte 2021

5. september 2021 afholdt Nyborg Kommune og Nyborg Marineforening i samarbejde ”Flagdag for Danmarks udsendte”

. Ved arrangementet deltog mere end 100 tidligere udsendte, deres pårørende, medlemmer af marineforeningen m.fl.

Efter at flaget var sat bød Borgmester Kenneth Muhs velkommen og takkede for det store fremmøde. Talen til udsendte blev holdt af Major Christian Fisker.

Efterfølgende var der fællesspisning for deltagerne, her gik snakken lystigt og marineforeningens kor underholdt med sange udvalgt til lejligheden.

Mindehøjtidelighed på Nyborg Gl. Havn 29. august 2021

Nyborg Marineforening afholdt en mindehøjtidelighed for de soldater der mistede livet ved tyskernes angreb på Danmark den 29. august 1943. Højtideligheden foregik på Nyborg Gl. Havn ved mindepladen for orlogsgast Niels Bøje Olsen der blev dødelig såret da tyskerne angreb i Nyborg.

Ved arrangementet var forsvaret repræsenteret med patruljefartøjet P520 DIANA og Jyske Dragonregiment med en gruppe. Borgmester Kenneth Muhs holdt mindetalen og der blev efterfølgende lagt blomster ved mindepladen. Marineforeningens kor sang og Nyborg Fæstnings Saluteringslaug afgav ”Det danske løsen”.

Herefter kørte Jyske Dragonregiment og repræsentanter for Nyborg Marineforening til mindestenen ved Hotel Nyborg Strand hvor der også blev lagt blomster.

Fregatskydning 2021

Årets Fregatkaptajn Børge Andersen

Den 14. august 2021 blev årets Fregatskydning afholdt.

Vanen tro startede skytterne med morgenkaffe i stuen. Herefter gik turen til Skytternes Hus og kl. 10.31 blev første mål nedlagt og kl. 12.43 kunne årets Fregatkaptajn Børge Andersen udnævnes.

Herefter gik turen tilbage til stuen hvor der var præmieoverrækkelse og kabyssen var klar med sild, biksemad og kaffe med lidt sødt.

Store Bramsejl        Kurt Verner

Forreste Bramsejl   Henry Schmidt

Berginersejl            Henry Schmidt

Store Mærssejl       Jørgen Kroun

Forreste Mærssejl  Ole Larsen

Blændsejl               Bent Larsen           

Mesan                     Kurt Taanquist        

Storsejl                   Erik D. Rasmussen

Fok                          Dan Hansen           

Krudtkammer         Ib Nedergaard       

Fregatten                Børge Andersen     

 

 

 

Forsavn - et minde om nyborgensiske søfolk under 2. verdenskrig

Søndag d 6. juni 2020 kunne vi igen markere D-dag og mindes de danske søfolk som gjorde tjeneste under 2. verdenskrig.

Coronaen gjorde at Søværnets Tambourkorps desværre ikke kunne deltage og patruljefartøjet ROTA måtte melde afbud i sidste øjeblik.

Ca 800 danske søfolk deltog i "Armada-kurs mod Normandiet", mange omkom og andre fik varige men. Danske søfolk gjorde fra krigens start tjenste i allierede skibe og var således de første modstandsfolk.

I 2014 blev deres indsats endelig officielt anerkendt ved H.M. Dronningens tale den 6. juni på Normandiets strand. Dannebrog gik til tops sammen med de Allieredes flag. 

I Nyborg Marineforening besluttede vi, på denne baggrund, at fortsætte det arbejde med at afdække historierne om Nyborgensiske søfolks skæbne som Jacob Frederiksen, der selv var krigssejler, og medlem af foreningen, havde påbegyndt i 1980'erne. Vi havde ligeledes et ønske om at rejse et mindesmærke for de omkomne.

Et tæt samarbejde med Nyborg Kommune og Østfyns Museer betød, at projektet blev en realitet. Den fynske kunstner Lars Abrahamsen skabte kunstværket FORSAVN, Albani Fondenstillede den nødvendig økonomi til rådighed og 6. juni 2018 blev FORSAVN afsløret på Kongens Skibsbro.

Hele historien om søfolkenes skæbne og indvielsen af monumentet er fortalt i et mindeskrift, som bl.a. kan læses på vores hjemmeside under "Publikationer"