Mindearrangement 6. juni 2022

Traditionen tro markerede vi 6. juni ved monumentet Forsavn, hvor vi mindedes de 35 søfolk, fra Nyborg, der mistede livet i krigen 1939 – 1945.

Et rigtig flot arrangement hvor vi havde besøg af Søværnets Tamburkorps, Patruljefartøjet P524 NYMFEN, MHV 805 GEMINI og Nyborg Fæstnings Saluteringslaug. Flere af de øvrige fynske Marineforeninger var repræsenteret med flag ligesom Garderforeningen stillede med fane.

Efter en flot ceremoni ved monumentet Forsavn med nedlæggelse af kranse, hvor Tamburkorpset spillede og Marineforeningens kor sang, gik paraden op gennem byen til Torvet hvor Tamburkorpset underholdt de fremmødte med både musik og sang.

Arrangementet blev afsluttet med spisning i Marinestuen. En stor tak til alle deltagere for at være med til at fastholde traditionen.  Håber vi ses igen 6. juni 2023.