COVID-19!

Kære alle

Jeg ved godt, at det er noget utraditionelt, at henvende mig til søværnets personel via denne kanal, men meget er i disse dage lidt utraditionelt.

Jeg ved også godt, at det langt fra er alle fra Søværnet der følger mig på denne side, så budskabet af mit opslag vil også blive fordelt på en ”alle ” mail.

Derfor må nogle af jer leve med, at få budskabet to gange. Tillige vil jeg anmode jer alle om, at dele dette med dem i kender fra Søværnet, som ikke lige følger mig herinde.

Vi har nu i godt en uge været påvirket af forholdsregler for at undgå COVID-19 smittespredning. Dag for dag øger det danske samfund indsatsen mod COVID-19 med en række initiativer.

Alt tyder derfor på, at vi skal indstille os på COVID-19 også vil have stor betydning på vores private og arbejdsmæssige dagligdag i ugerne fremover og nok så vigtig vi skal aktivt bidrage i indsatsen.

Det er derfor afgørende, at vi alle følger de generelle retningslinjer, som Regeringen og de danske sundhedsmyndigheder løbende udsender.

Søværnet har en særlig forpligtigelse og udsender også retningslinjer, som skal sikre, at vores operative indsættelsesevne hver en time af døgnet kan opretholdes på det sædvanlige høje niveau. Selv under ”angreb” af COVID-19 skal vi jo f.eks. fortsat kunne udføre søredningsaktion, hævde dansk suverænitet, gennemføre opgaveløsning ved Grønland og Færøerne, deltage i NATO opgaveløsning m.m.

Retningslinjer for at kunne opretholde den operative indsættelsesevne må nødvendigvis forplante sig gennem chefer, som sikrer, at I kender til disse retningslinjer, og hvad de konkret betyder for jer.

Og hvis I er i tvivl, må I ikke tøve med at spørge jeres nærmeste chef. Det gælder faktisk helt generelt: Har I spørgsmål til, hvad alle disse nye retningslinjer, har af betydning for jeres arbejdsliv og hverdag den kommende tid, så kontakt jeres nærmeste chef. Hvis chefen ikke kan svare med det samme, så vil der kunne skaffes et svar til jer.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har også udsendt retningslinjer for, hvilke regler der gælder inden for det personalemæssige område. Her kan I finde rigtigt mange gode oplysninger om personelmæssige forhold, herunder om bl.a. registrering af fravær i relation til COVID-19 og om afholdelse eller aflysning af ferie. Disse retningslinjer kan I også spørge jeres chef om, men i øvrigt også finde på Forsvarsministeriets Koncernfælles Intranet, hvor der er oprettet en side med nyheder og vejledninger mv.

Jeg ved godt, at mange af jer ikke har adgang til Forsvarsministeriets Koncernfælles Intranet derhjemme, og I skal derfor have den relevante information herfra via jeres chefer.

Jeg vil samtidigt opfordre jer alle til at følge nyheder og praktiske informationer på ForsvarsInfo, hvor bl.a. Forsvarschefen i dag har meddelt vigtig COVID-19 oplysninger.

Vi står i en ekstraordinær situation, som også fremover vil betyde ekstraordinære løsninger og tiltag. Det betyder, at vi alle må forvente, at normale regler og rutiner midlertidigt og hurtigt kan ændres.

Jeg forventer f.eks., at vi bliver nødsaget til at ændre på den måde, som vi laver visse besætningsomskiftninger på, og måske bliver vi også nødsaget til at ændre på længden af sejlperioder. Igen spørg Jeres lokale chef, som vil orientere nærmere, når og hvis sådanne tiltag bliver aktuelle.

Også en appel til reservepersonellet. Jeg vil i den forbindelse opfordre alle jer, der er tilknyttet Søværnet, til at kontakte jeres respektive enheder, og oplyse om evt. muligheder for at yde assistance.

Jeg vil gerne til sidst sige til jer, at det jeg har set siden denne COVID-19 krise begyndte, gør mig rigtigt stolt af at have jer som medarbejdere og være en del af Søværnet!

Lad os sammen fortsat sikre, at vi som Søværn løser de opgaver, som samfundet har behov for og i denne situation en ekstra indsats, samtidigt med, at vi passer på os selv, vores kære og hinanden!

 
 
 

Lukket gruppe på facebook for pensionerede officerer i søværnet

Kære alle pensionerede officerer fra Søværnet.

Dorte Olbæk fra Svendborg Marineforening skriver flg.:

 Er I opmærksomme på, at der på Facebook er en gruppe for sådan nogle som jer?

Jeg har fået lov til at dele linket - I må selv sørge for at få meldt jer ind i gruppen hvis det har interesse.

OBS: Det er en lukket gruppe, så det er KUN medlemmer, der har adgang til opslag og indhold!

Link:

https://www.facebook.com/groups/188802698379414/