Orlogspræst Camilla Munch.

 

Nytårsparole har været afholdt siden 2015 i Nyborg Marineforening Det er blevet en tradition, man ser frem til. Den 11. januar var mere end 80 medlemmer mødt til årets parole, der gennemføres efter et fast program. Under parolen serveres kaffe og kransekage. Efter velkomst ved næstformand Arne C. Petersen, blev flaget sat og Kong Christian afsunget. Det er en god oplevelse, med så mange deltagere, der synger igennem.

Ved parolen i 2019 indledtes for første gang med en andagt. Det blev utrolig godt modtaget, så også i år startede vi med en andagt og igen ved orlogspræst Camilla Munch. Hun taler lige ind i hjertet på en forsamling som vores. Samtidig vælger hun nogle salmer, der gør andagten til en varm og god oplevelse. I år havde hun indflettet en bøn, der i 1610 blev fundet på bagsiden af en engelsk kirkedør. Bønnen havde et budskab til hver eneste deltager.

Camilla besøger os igen i 2021, hvis hendes kald som sognepræst tillader det. Hun er blevet VORES ORLOGSPRÆST.

Det er ligeledes en tradition, at koret efter andagten synger os ind i det nye år. De havde sammensat et repertoire, der passede perfekt til begivenheden. Vi er heldige, at have et så stort og velsyngende kor. De bringer altid glæde og godt humør ind i stuen. Mange tak for indsatsen.

Nu var tiden kommet til overrækkelse af 40 og 25 års tegn samt optagelse af en række nye medlemmer og udnævnelsen af årets MARINER 2019: Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen. Formand og næstformand assisterer hinanden ved denne ceremoni og banjemesteren afgiver med sine salutkanoner det danske løsen efter hver del. Det er en gammel tradition, som vi holder i hævd.                                                                       

Efter pausen tog Arne os med på en tur gennem begivenhederne i 2019 - et begivenhedsrigt og nok det travleste år nogensinde. Der blev gennemført 80 arrangementer af forskellig art over året. Samtidig fik vi mange nye medlemmer, som vi håber vil finde sig godt tilrette i vores forening. Vi sluttede året med et medlemstal på 320. Arne præsenterede herefter indledningen på et spændende 2020 program og stillede flere nye events i udsigt. Arnes morale var, at sammenhold og et godt socialt samvær er i lighed med god orlogsskik og traditioner de bærende fundamenter i en marineforening. Herefter overbragte han bestyrelsens ønske om et godt nytår og lod flaget bjærge på god orlogsmæssig vis.

 En god afslutning på en dejlig dag, er en kulinarisk oplevelse. Det har altid været højdepunktet for en sømand. Vores dygtige hovmester Per ”Bager” serverede som altid til en nytårsparole hamburgryg med grønlangkål samt brunede kartofler og til dessert hjemmelavet citronfromage.

Efter dette program, er vi klar til et nyt år.

De bedste ønsker for 2020. 

Kurt Verner

Eviggyldig bøn tilbage fra 1610!

Orlogspræst Camilla Munch betog os alle med denne bøn. Den vil også blive omtalt i årets første medlemsblad - men her teksten:

 

På bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke fandt man i året 1610 følgende tekst:

"Herre, du véd bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel.  Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed.

Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer.

Gør mig eftertænksom, men ikke trist, hjælpsom, men ikke nævenyttig.

Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud, men du véd, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste.

Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de bliver flere og flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.

Jeg vover ikke bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.

Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud - men et surt og tvært gammelt menneske er et af djævlens mesterværker.

Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.

Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem."