Julebrev fra borgmesteren

Kære Alle Sammen

Det er en stor glæde for mig at få lov til, at skrive i Nyborg Marineforenings blad. Nyborg Kommune er kendetegnet ved at vi har rigtig mange aktive foreninger. Faktisk over 200. Nyborg Marineforening spiller som forening en vigtig og aktiv rolle og jeg glæder mig som borgmester over det gode samarbejde, der eksisterer mellem Marineforening og Kommune. Det er en fornøjelse, altid at opleve foreningens imødekommenhed og interesse for byens aktiviteter.

Og netop 2019 har været et begivenhedsrigt år, med et væld af aktiviteter, kulminerende med Hendes Majestæt Dronningens besøg den 31. Maj. Et besøg, jeg er sikker på, vil stå i manges erindring, som en fælles indsats, der på flot vis, viste Nyborg Kommune frem. Det tætte samarbejde kommune og Marineforening imellem, sikrer ud over deltagelse i og planlægning af events også en stærk forankring af byens maritime historie, hvorfor jeg som borgmester glæder mig særligt over foreningens beslutning om, at lade foreningens mange artefakter forblive i Nyborg, skulle dette på et tidspunkt blive relevant.  

Det glæder mig ligeledes at kunne følge foreningens arbejde og ikke mindst de fremtidsplaner, der skal sikre foreningens virke i mange, mange år frem.

Herfra skal endnu en gang lyde en stor tak til alle i Nyborg Marineforening for jeres altid positive indstilling og opbakning. Ligeledes ser jeg frem til, fortsat at sætte nye sejl og retning i året der kommer. (Det er nok ikke helt korrekt brug af maritime udtryk).

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt Nytår. 

 

Kenneth Muhs

Borgmester