denne side finder du:

Referat af seneste generalforsamling

Forretningsorden

 

Referat - generalforsamling 2021

Uddrag af generalforsamlingen fredag den 25. juni 2021

Så fik vi endelig mulighed for at afvikle vores generalforsamling

Inden generalforeningen startede, 5 nye medlemmer deres medlemsnål.

Frede Andreasen, Morten Rasmussen, Svend F Andersen, Dennis Krum og Aage Boel

Et stort velkommen til jer.

 

Der blev uddelt 25 års tegn til vores sekretær Erik Dyrskov Rasmussen.

 

Året mariner 2020 er Ove Nielsen.

Ove møder du ofte i stuen hvor han har travlt med enten at servicere i baren, hjælpe til med stort og småt og ikke mindst sikre, at det det er hyggeligt og og rart at komme i stuen, alle opgaver løses med et smil. Et stort tillykke til Ove.

 

Valg af dirigent Per Nyegaard Olesen.

 

Bestyrelsens beretning.

Nyborg Marineforening har 311 medlemmer. Vi har haft en tilgang på 24 medlemmer, afgang på 30 medlemmer (13 gået fra borde, 17 pga. alder sygdom, overflytning og restance).

Vi ser frem til at introducere vores nye medlemmer for livet i foreningen,

 

Bestyrelsens arbejde har været præget af Corona situationen. Vi har fået formidlet alt information til medlemmerne via vores hjemmeside og medlemsblad.

 

Vores projekt om en udvidelse af stuen er blevet godkendt af Miljø- og Teknikudvalget. Den totale udvidelse medtages i kommuneplan 2021, der forventes vedtaget i december 2021, Lokalplanen udarbejdes når vi har finansieringen på plads.

 

Aktivitetsudvalget har, under hensyn til restriktioner, forsat arbejdet med planlægning af arrangementer for 2. halvår.

 

Formanden takkede alle de medlemmer der gør en stor indsats i vore udvalg.

 

Forplejningsudvalget med hovmester Per ”Bager” i front har sammen med sit hold fremtryllet kulinariske oplevelser som er med til at skabe glæde og lyst til at deltage i arrangementer.

 

Grafisk udvalg er blevet reorganiseret efter at Eivind Rasmussen og Kurt Taarnquist begge meddelte at de ønskede at der kom nye kræfter til. En stor tak til jer begge for det store arbejde i har lagt i udvalget gennem årene.

 

Vores kor har en 2-delt ledelse Karsten Bertelsen varetager administrative opgaver og Erik Sørensen er maestro. Det var været en svær tid med Corona, men de har gjort en stor indsats for at holde sammen på koret og hver gang der var været mulighed, er de stillet op og har været med til at skabe en god stemning, både i stuen og ved arrangementer i offentligheden.

 

Rejseudvalgtet har måtte aflyse alle arrangementer pga. nedlukningen. Der er lavet et flot program for 2021. Kurt Taarnquist som er formand for udvalget har bedt bestyrelsen finde en afløser med udgangen af sæsonen. Kurt har mange andre gøremål og ønsker at trappe ned.  En stor tak til Kurt for mange veltillagte og spændende arrangementer.

 

Historisk Udvalg har ikke været samlet, men der ”arbejdes hjemmefra” Publikationen ”Med OLFERT i Golfen” beskrevet andet sted i bladet udsendes med dette medlemsblad.

Der arbejdes bl.a. med Virksomheder på Nyborg Havn gennem tiderne, samt en fortælling om DDPA, Dansk Esso med tilhørende skibe og Avernakke.

 

Valg

De, af bestyrelsen, opstillede kandidater til både bestyrelse, revisorer og suppleanter blev alle valgt uden modkandidater.

 

Eventuelt

Ebbe Hajslund bad bestyrelsen om at lægge rammerne adgang til kabys under arrangementer ligesom han ønskede at der blev fastlagt sluttidspunkt for arrangementer.

Formanden lovede at dette vil blive taget op på førstkommende bestyrelsesmøde.         

 

 

Forretningsorden