Generalforsamling 2022

 

Den 25. februar 2022 blev generalforsamlilngen afviklet, uddrag af referatet følger snarest.

Forretningsorden