Modernisering af vedtægternes § 2.

Forslag til ændring af vedtægterne for Danmarks Marineforening.

 Nyborg Marineforening fremsætter herved neden anførte forslag til modernisering af § 2 i vedtægterne – formålsparagraffen – til landsorganisationens overvejelse.

 Forslag: Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten herunder afdækning og formidling af lokal maritim historie, samt vedligeholdelse af forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem medlemmerne.

 Motivering:

  • Gennem arbejdet med lokal maritim historie bliver afdelingen synlig i lokal området og medlemmerne engageret i et historisk arbejde. På denne måde kan en afdeling lokalt aktivt bidrage til afdækning, formidling, synliggørelse og bevarelse af et stykke lokal historie.

  • I den nuværende § 2 er medlemmer som ikke har gjort tjeneste til søs ikke medtaget. Hvilket må skyldes en manglende opdatering.

  • I bestyrelsen har vi ved flere lejligheder diskuteret en modernisering af vedtægternes § 2. der lyder:

  • Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft tjeneste til søs.

  • Forslaget blev behandlet på distriktsmødet i Rudkøbing den 22. september. Alle tilstedeværende afdelinger (Ærøskøbing var fraværende) gav deres fulde opbakning til forslaget. Distriktsformanden fik til opgave at forelægge det for Landsorganisationen. Det forlyder at modtagelsen var positiv. Efterfølgende er forslaget drøftet i forretningsudvalget med en positiv indstilling, hvorefter det endeligt forelægges sendemandsmødet i foråret 2020 i Svendborg.