GDPR for Nyborg Marineforening

 

Persondata

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation – på dansk betegnes det som persondataforordningen eller databeskyttelsesforordningen


Nyborg Marineforening indsamler kun personlige oplysninger såsom fødselsdato, adresse, telefonnr. og evt. mailadresse til  medlemskartoteket, og alle data slettes, når et medlem melder sig ud eller går fra borde. Alle oplysninger videregives til Marineforeningens Hovedkontor, hvor de opbevares, så længe man er medlem. Oplysningerne videregives ikke til nogen anden part elller myndighed.
It-ansvarlige er Erik Dyrskov Rasmussen (medlemskartotek) og Eivind Rasmussen (hjemmeside).