Nyborgs maritime historie.

Historisk foto af Nyborg Havn

Nu begynder arbejdet med Nyborgs maritime historie.

Hvis det har din interesse og du har lyst til at være en del af holdet, så mød op i stuen

TIRSDAG DEN 28. JANUAR KL. 1800 og hør om projektet.

Der bydes på lidt til halsen og ganen. Deltagelse gratis. Kun for medlemmer.

Oversigt over mulige emner:

Vippefyr Slipshavn - v/HHP

◼ Kaptajn Jensen –Bredals udisning i 1658 under Nyborgs belejring.
◼ Kanonbådskrigen 1807 – 1814. Nyborg og Schønheyder.
◼ Slipshavn – et historisk skatkammer: 1. Skanserne etableret 1656. 2. Strømtolden. 3. Nyborg lodseri. 4. Marinestation og anløbshavn for søværnet. 5. Søværnets vandflyvestation. 6. Skole for marinehjemmeværnet. 7. Alternativ færgehavn. Anlagt af DSB ca. 1886.
◼ Nyborgs fiskeri: 1. Fjorden og bæltet. 2. Slipshavn og Nordenhuse.
◼ Nyborgs havne: 1. Trafikhavnen i byen og på Lindholm. 2. Arbejdshavnen under Storebælts byggeriet. 3. Lystbådehavn og marina. 4. Færgehavne og isbådstransport.
◼ Nyborgs skibsværft og bådebyggerier.
◼ Nyborgs rederier og hjemmehørende skibe.
◼ Skibsmægler-og shipping virksomheder.