2020

Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen.

Jørgen har gennem flere år ydet en stadig større og større indsats, han startede i baren og som noget naturligt påtog han sig at arrangere og tilrettelægge opvask- og barvagter. Da Charlottes mand blev ramt af en ulykke, påtog han sig hendes arbejde i forhold til den daglige drift. Da Knud ville trappe ned overtog han glidende regnskab og indkøb til stuen. Hertil kommer Slopkiste og udlejning af stuen. Han sørger for, at den daglige drift kører gnidningsfrit og i en god stemning.

Stort tillykke fra alle - både medlemmer og bestyrelsen!

 

2019 Jørgen Leif Rasmussen

2018 Per ”Bager”

2017 Jess Sørensen

2016 Villy Bjørn

2015 Poul Nielsen

2014 Mogens Larsen

2013 Egon Post

2012 Allan Petersen

2011 Henning Carlsen

2010 Finn Frederiksen

2009 Kjeld Vagn Jensen

2008 Torben Jørgensen

2007 Bjarne Danielsen

2006 Bjørn Andersen

2005 Villy Jensen