Nyborg Marineforening Vesterhavnen 70 A, 5800 Nyborg
Tlf.: 51 85 85 25

4. maj markerede vi befrielsen. Vi mødtes i Stuen  hvor vi så filmen "Støt står den danske sømand" den tegner et meget flot billede af de 5.000 danske søfolk der under 2. verdenskrig sejlde under allieret flag, i den danske handelsflåde med en samlet tonnage på 800.000 tons.

Disse søfolk deltog i modstandskampen imod den tyske, italienske og japanske fascisme, og for 1500 søfolks vedkommende var det med livet som indsats.  Sammen med vore kor sang vi nogle af de sange som blev sunget ved alsangsstævnerne under 2. verdenskrig. 

Tak til alle som var med til at markere dagen.

Næste store arrangement bliver 6. juni, hvor vi, ved Forsavn på Midtermolen, mindes de 35 søfolk fra Nyborg, der ydede en heroisk indsats og mistede livet i kampen mod den tyske besættelsesmagt i forbindelse med 2. Verdenskrig. I arrangementet deltager Søværnets Tamburkorps, et af Søværnets patruljefartøjer, Marinehjemmeværnet, ligesom flere af de øvrige fynske Marineforeninger er repræsenteret med flag.