Medlemsblad nr. 1 på vej til udlevering af vore omdelere

Kære medlemmer af Nyborg Marineforening.

Vi håber at I alle har det godt i disse vanskelige tider. Det griber jo desværre ind i foreningens aktiviteter. Det må vi så sætte gang i engang, når der bliver normale tider igen. Når I læser dette, er vores Marineblad nr. 1. færdigtrykt og vil blive forsøgt uddelt inden Påske af vores trofaste omdelere. Der kan være nogle, der ikke får det før senere, men under menuen Medlemsbladet på hjemmesiden, kan I allerede nu læse bladet.

fmd. grafisk udvalg/Kurt Taanquist.

 

Hjemmesiden opdateret den 29-03-2020

Nyborg Marineforening er nu lukket til og med den 13. april!

 

Med baggrund i situationens alvor træffes følgende beslutning:

 

 

COVID-19

 

 Jf. statsministerens nye udmelding lukkes stuen for daglig åbningstid og planlagte arrangementer

til og med den 13. april!

 

Pas godt på hinanden til vi ses igen! /Bestyrelsen

 

  

 Venlig hilsen Kurt. V.

NB: Evt. forudbetalinger til nu aflyste arrangementer vil selvfølgelig blive refunderet, når stuen åbner igen!

AFLYST:

  

OBS: AFLYSNINGER grundet corona-faren:

Den 14/3: JAZZ-aften!

Den 20/3: REVY-aften!

Det er med stor beklagelse, at vi jf. myndighedernes anbefalinger hermed aflyser disse to udsolgte arrangementer - men vi ville komme til at sidde meget tæt på hinanden - og det er noget man nu fraråder på det kraftigste!

NYT:  AFLYSNINGER: Turen til Sønderjylland den 20. april - og turen til Tyskland den 10. - 11. og 12. august!

 

- Se opslag under "Rejseudvalget 2020"

 

 

Ekstra arrangement:

Solokoncert med Pete Allen

Tirsdag den 16. juni kl, 18.00: Solokoncert med Pete Allen - sponsoreret af Hotel Villa Gulle:
Kl. 18.00: Smørrebrød - Pris: 100,-Kr.
Kl. 19.00: Solokoncert v/Pete Allen.

 

OBS: Tilmelding sker først på liste i stuen, når blad 1, 2020 er udsendt,og når stuen åbner igen efter COVID-19-nedlukningen, så alle medlemmer stilles lige i forhold til tilmelding!

Tak til Hotel Villa Gulle for at bidrage med dette arrangement!

Tilmelding til både planlagte arrangementer og

lørdagsfrokoster

1. halvår 2020

kan nu ske i de 2 nye mapper i stuen!

Rigtig god fornøjelse🙂

Tilmelding til vore 3 ture i 2020 er nu klar  nederst i mappen med lørdagsfrokoster!

Nyborg Marineforening Vesterhavnen 70 A, 5800 Nyborg
Tlf.: 65301576

I foreningens formålsparagraf, der i hovedtræk har stået uændret siden stiftelsen i 1913, hedder det:

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.

Marineforeningen retter sig således mod hele "det maritime Danmark". Foreningen kan også optage personer, der uden at have gjort tjeneste i søværnet, Marinehjemmeværnet eller handelsflåden, men som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark.

Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med søværnet og søfarten.

Marineforeningen lægger vægt på at bevare "god orlogsskik" og at videreføre de gode maritime traditioner.

Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil, og alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes altid med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges 1. vers af "Kong Christian", hvilket afspejler foreningens store respekt for fædreland, kongehus og søværn. En anden god orlogsskik er, at man i afdelingerne plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.